جانباز محمدتقی فرساد

 


زندگینامه


محمدتقی فرساد در سال ۶۳ به گردان علی اکبر (ع) پیوست و در جریان عملیات کربلای ۵ از ناحیه چشم مجروح شد.

« … تقریبا ۳۵ سالم بود، کربلای ۵شلمچه غواص بودم. ساعت ده و نیم شب راه افتادیم رفتیم جلو و حدوداً یک و نیم-دو بود که رسیدیم خط. علی نعیمی و حمید جهانبخش هم باهام بودن، علی نعیمی مسئول دسته بود که همونجا شهید شد، حمید هم چشمش ترکش خورد. همون جا احساس کردم یه چیزی تو چشم منم رفت. همینطور توی لجن ها می رفتیم جلو. حمید گفت بیا یه کم استراحت کنیم خسته ام دیگه نا ندارم. بهش گفتم این جا فقط خودت باید به خودت کمک کنی. خلاصه کمی توی لجن ها خوابیدیم. هوا که گرگ و میش شد نزدیکای صبح، بچه ها با قایق پارو زن اومدن ما رو بردن…» دکترها گفتن هم چشم من و هم چشم حمید باید تخلیه شه.

 

 


تصاویر


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.