عملیات بیت المقدس ۶


پس از اتمام مرخصی نیروها، باقیمانده افراد گردان در اواسط بهمن ماه ۶۶ به منطقه بازگشتند. و از اردوگاه قائم به روبروی دو کوهه منتقل شده بودند.

ساخت و ساز اردوگاه، حسینیه و جاده و آموزش تیربار و آرپی‌جی از این تاریخ به بعد انجام و گروهانها به اجرای مانور پرداختند.

هم زمان با عملیات والفجر ۱۰ و بیت المقدس ۴ گردان در آماده باش بود و پس از آن آماده باش گردان لغو شد. در اواخر اسفند برادران رضا خانی و رضائیان به معاونت گردان منصوب شدند. دو روز بعد گردان به مرخصی رفت و فروردین ۶۷ پس از بازپس گیری فاو توسط عراق به منطقه بازگشت. در این دوره فرماندهی گردان بر عهده برادر تقی‌زاده قرار داشت.

مهمترین فعالیت گردان تکمیل ساخت اردوگاه و جاده، مکان ثابت برای حسینیه و غیره بود که با مشارکت افراد گردان در همان مکان اردوگاه انجام می شد.

پس از سازماندهی گردان و انجام فعالیتهای آموزشی نیروها اواسط اسفند به مرخصی رفتند. پس از بازگشت فعالیت های آموزشی گردان از سر گرفته شد و مجدداً حال و هوای خاصی در سطح گردان مشاهده می شد البته سازماندهی یاد شده به تدریج شکل گرفت. اوایل اردیبهشت ۶۷ نیروها برای انجام عملیات دیگری به منطقه شمال غرب به وسیله اتوبوس به اردوگاه قائم منتقل شده و در چادرهایی که در خارج محوطه سوله‌ها قرار داشت مستقر شدند.

کار آموزش بویژه راهپیمایی در مناطق کوهستانی با جدیت انجام می شود. گردان مانورهای متعدد داشته و در مانور لشگر نیز شرکت نمود و فرماندهان برای شناسایی منطقه و توجیه به منطقه ماووت رفتند.

منطقه عملیاتی از چند ارتفاع نظیر پیکانی، شیخ محمد (بزرگ) شیخ محمد (کوچک) آسوس و آستروک تشکیل می شد.

ماموریت گردان آزادسازی ارتفاع شیخ محمد بود که در عمق منطقه عملیات واقع شده بود به همراه چند گردان از لشگر و چند لشگر دیگر از سپاه که در این عملیات بودند.

الف) تیپ عاشورا شامل گردان علی اکبر (ع) (شیخ محمد کوچک) و امام سجاد (ع) (حدفاصل بین شیخ محمد کوچک و بزرگ)

ب) تیپ ثارا… شامل گردان قمربنی هاشم و حضرت قاسم و حر (بر روی شیخ محمد بزرگ)

۱۰ اردیبهشت ستون کشی از اردوگاه قائم میاندوآب به سمت موقعیت صف در منطقه ماووت انجام و محل استقرار گردان در شیب نسبتاً تند دامنه شمالی ارتفاع قرار داشت.

در ۲۱ اردیبهشت توجیه منطقه از سوی فرماندهان گروهانها نیز انجام شد و سرانجام در شب ۲۳ اردیبهشت افراد گردان به همراه سایر گردانها بوسیله کاروانی از کامیونها از موقعیت صف خارج شده و به سوی منطقه عملیات رهسپار شدند این کاروان به تدریج از کنار ارتفاع ژاژیله گذشته و از روی پل امام رضا (ع) از رودخانه قلاچولان عبور کرده از تپه‌های هرمدان گذشته و در هنگام طلوع آفتاب خود را به دامنه شرق ارتفاع کلیجان رساند. نیروهای کامیونها پیاده به صورت ستونی ارتفاع یاد شده را از ضلع جنوبی دور زده و در شیار حدفاصل دامنه غربی آن و ارتفاع شیخ محمد مستقر شدند البته این شیار از دید نیروهای عراقی محفوظ بوده و پوشش جنگلی آن مکان مناسبی برای استراحت در قبل از عملیات را فراهم می کرد.

نیروها بعدازظهر به تدریج خود را در همان شیار به سمت جلو رفته به نحوی که در حوالی عصر به انتهای شیار رسیدند و سرانجام در نزدیکی غروب آفتاب حرکت نیروها آغاز شد لذا ستون نیروها از حد فاصل دو ارتفاع کلیجان و شیخ محمد گذشته و در سرازیری آن سوی شیار قرار گرفتند این منطقه که آخرین حد جاده نیز بود نقطه شروع عملیات محسوب می شد. پس از عبور از پیچ و خم شیار به دشت مسطحی رسیدند که حدفاصل ارتفاع آستروک، شیخ محمد کوچک و بزرگ و آسوس بود. نیروهای گروهان فجر در همان ابتدای منطقه مسطح باقی مانده و بقیه گردان به سوی ارتفاع شیخ محمد کوچک حرکت کرد. سپس دو گروهان نصر و فتح ادامه مسیر داده به نزدیک سنگرهای دشمن رسیدند و با شلیک تیربارها و غیره عملیات وارد مرحله اصلی خود شد.

گروهان فتح دامنه شرقی شیخ محمد کوچک و گروهان نصر قله و یال جنوبی آن را به تصرف در آوردند. تا نزدیکی صبح منطقه ماموریت کاملاً به تصرف درآمد گردان امام سجاد (ع) نیز موفق شد منطقه خود را آزاد کرده و در آنجا مستقر شدند اما ارتفاع شیخ محمد بزرگ همچنان در دست نیروهای دشمن قرار دارد. از ابتدای صبح دامنه جنوبی ارتفاع آستروک را تصرف و در آنجا مستقر شدند. این ارتفاع قرار بود در شب قبل توسط تیپ ۱۲ قائم تصرف شود و حکم خط مقدم دشمن را داشت در اواسط روز در حالی که نیروهای گردان موفق شده بودند تعداد بسیار زیادی را کشته و بیش از ۷۰ تن را اسیر کنند، تیراندازیهای پراکنده به سوی این افراد می شد احتمال می رفت تعدادی از نیروهای تیپ ۱۲ قائم اشتباهی به سوی افراد گردان تیراندازی می کنند اما ساعتی بعد یکی از افراد گردان متوجه حضور نیروهای عراقی بر روی ارتفاع آستروک شد و البته این امر موجب تعجب بقیه گردید چرا که حال ارتفاع شیخ محمد کوچک که پشت آن قرار داشت به تصرف نیروهای ایرانی درآمده بود.

گروهان فجر مأمور تا باقیمانده نیروهای عراقی را پاکسازی و ساعتی بعد در حالیکه آنها تعدادی در حدود ۲۰ نفر عراقی را به همراه سلاح و مهمات اسیر کرده بودند بازگشتند.

نیروهای دسته ویژه پشتیبانی ظفر از صبح روز عملیات طی چند نوبت کار تدارک رسانی و حمل مجروحین به عقب را انجام در قسمتی از همان دشت مسطح اسلینگ هلی کوپترها نیز انجام که نقش مهمی در تدارکات و پشتیبانی عملیات ایفا می کرد از جمله نکات مهم در حین تصرف شیخ محمد کوچک منهدم نمودن یک فروند هلی کوپتر عراقی توسط نیروهای گروهان فتح بود که از چند شب قبل دز ضلع شمالی همان دشت مسطح فرود آمده و به دلیل نقص فنی در حال تعمیر بود. از روز دوم عملیات گردان آرایش پدافندی داشت.

نیروهای گردان سومین شب را در ارتفاعاتی در شیخ محمد کوچک به نحوی سپری کردند که ارتفاع شیخ محمد بزرگ نیز به تصرف نیروهای گردان حر درآمد و تقریباً تمامی اهداف عملیات بیت المقدس ۶ تحقق یافت. در روز سوم از حوالی عصر کار جابجائی نیروهای گردن به عقب انجام شد تا به پایین شیار آستروک و شیخ محمد رسیدند در اینجا حوض نسبتاً بزرگی احداث شده بود که آب ناشی از ذوب برف در آن جمع می شد و نیروهای تدارکات گردان با کمپوت خنک از نیروهای گردان پذیرایی کردند.

در حوالی عصر کار انتقال نیروها با کامیون به موقعیت صف انجام شد به نحوی که تا شب تمامی نیروهای گردان به موقعیت صف منتقل شدند.

در شب روز دوم یا سوم منطقه عقبه گردان (اطراف حوض) با گلوله شیمیایی بمباران شد.

این عملیات که از موفق‌ترین مأموریتهای گردان بود تلفات سنگینی به نیروهای عراقی وارد شد که به نحوی اجساد ۵۰ تن عراقی در منطقه افتاده بود قریب به ۹۰ نفر در مجموع اسیر شدند و غنائم زیادی هم از جنگ افزار سبک و نیمه سنگین بدست آمد. حدوداً ۱۴ نفر شهید دو نفر مفقود و کمتر از ۲۰ نفر مجروح شدند.

نیروها بعد از ۲ روز استراحت در موقعیت صف با اتوبوس به اردوگاه قائم منتقل شدند البته نیروها تا نزدیک به ۵ تا ۶ روز نیز در اردوگاه باقی ماندند و حتی برای هفتمین روز شهادت شهدای گردان مراسمی نیز در محل اردوگاه گردان برگزار شد و ۲ روز بعد نیروها برای مرخصی بوسیله ۳ دستگاه اتوبوس به تهران بازگشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.