عملیات بیت المقدس ۶


در احتیاط عملیات بیت المقدس ۴

در صبح روز ۲۵/۱۱/۶۶ نیروهای گردان پس از طی یک دوره مرخصی نسبتا طولانی، بار دیگر  به منطقه بازگشته و پس از ساعاتی توقف در پادگان دوکوهه، به اردوگاه قبلی گردان، واقع در روبروی دو کوهه منتقل شدند. رزمندگان گردان پس از رسیدن به این محل، چادرها را بر پا کرده و در آن مستقر شدند. البته استقرار نیرو ها در این اردوگاه دیری نپاییده و فردای آن روز، این محل را به مقصد اردوگاه جدید واقع در یک کیلومتری شمال اردوگاه قبلی ترک کردند و بی درنگ در اردوگاه جدید اقدام به برپایی چادرها کردند.

پس از چند روزی که از استقرار گردان در موقعیت جدید گذشت، به پیشنهاد فرمانده ی گردان در تاریخ ۱/۱۲/۶۶ اقداماتی برای احداث جاده، کاشت درخت و احداث حسینیه در محل اردوگاه آغاز شد. انجام این عملیات عمرانی روز های متمادی به طول انجامیده و طی آن نیرو های گردان با کمک یکدیگر نسبت به انجام این امور مبادرت کردند.

در تاریخ ۴/۱۲/۶۶، ضمن آنکه رزمندگان گردان اقدامات عمرانی را در سطح اردوگاه انجام می دادند، فرماندهی گردان در جمع مسئولین گروهان ها و دسته ها، برنامه های آینده گردان و لشگر و نحوه سازماندهی گردان و آموزش نیروها را تشریح کرد و پس از آن در تاریخ ۷/۱۲/۶۶ با الحاق نیرو های جدید به گردان، کار سازماندهی انجام گرفته و نیروهای اعزامی به گروهان ها معرفی شدند.

پس از نام گذاری اردوگاه جدید به” موقعیت شهید مسلم اسدی” در تاریخ ۱۲/۱۲/۶۶، برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی انجام شده و پیرو آن جلساتی برای آموزش در زمینه های کار با آرپی چی و تیربار پیش بینی شد. در روز های بعد، ضمن برگزاری جلسات یاد شده، برنامه ی راهپیمایی برای نیرو های گردان نیز به مرحله ی اجرا درآمد.

 

از دیگر برنامه های گردان در حین این دوره، برگزاری مراسم ناهار به صورت گردانی بود، در هر نوبت یک گروهان، مسئولیت پذیرایی از کل گردان را برعهده می گرفت. این اقدام به منظور ایجاد وحدت و همدلی بیشتر بین رزمندگان گردان، صورت می گرفت.

در ادامه ی برنامه های آموزشی گردان، در ساعت ۱ بامداد ۲/۱/۶۷ نیروهای گردان اقدام به راهپیمایی شبانه کرده و در یکی از شیارهای اطراف اردوگاه، برنامه رزم شبانه با اجرای آتش تیر بار و آر پی چی برگزار شد. در خاتمه ی این برنامه، فرمانده گردان درباره نحوه ستون کشی برای افراد صحبت کرد.

در تاریخ ۶/۱/ ۶۷ خبر آغاز عملیات بیت المقدس۴، به نیرو های گردان رسید. در این عملیات گرچه بخشی از نیروهای لشگر سیدالشهدا حضور داشتند، ولی گردان حضرت علی اکبر به عنوان نیروی احتیاط در نظر گرفته شده بود.

نیرو های گردان حضرت علی اکبر(ع) کماکان در حالت آماده باش بوده و منتظر فرمان عزیمت به منطقه ی عملیات بیت المقدس ۴ و پشتیبانی از نیرو های عمل کننده در آن جا هستند ولی با سپری شدن زمان و خاتمه یافتن عملیات مذکور، احتمال اعزام به منطقه ی عملیات نیز کاهش یافته و نیروها به تدریج فعالیت روزمره ی آموزشی خود را پی گرفتند. از جمله برنامه های آموزشی، دوره ی رزم انفرادی و برخی دوره های دیگر برای کادر گروهان ها و دسته ها بود که از ۱۲/۱/۶۷ آغاز گردید.

با پایان یافتن برنامه های آموزشی در سطح گروهان ها و دسته ها، هنگام اجرای مانور های شبانه رسید. این مانور ها برای تکمیل برنامه ی آموزشی و آزمون نیرو ها در شرایط واقعی انجام گرفت. طی این برنامه ابتدا گروهان نصر، برنامه ی خود را از تاریخ ۱۴/۱/۶۷ و با انجام ستون کشی به محل مورد نظر، واقع در ارتفاعات مجاور سد دز آغاز کرد. مانور این گروهان در ۱۵/۱/۶۷ انجام شد. پس از آن گروهان فجر در ۱۷/۱/۶۷ مانور خود را در همان منطقه به انجام رساند و دو روز بعد نیز گروهان فتح به اجرای مانوردر همان منطقه اقدام کرد. جمع بندی مانور های انجام شده حاکی از آمادگی گردان برای انجام ماموریت های احتمالی بود.

با اتمام ماموریت لشگر سید الشهدا در منطقه ی عملیاتی بیت المقدس ۴، دستور مرخصی نیرو ها صادر شد و در پی آن رزمندگان گردان حضرت علی اکبر(ع) نیز در تاریخ ۲۱/۱/۶۷ با استفاده از پنج دستگاه اتوبوس، اردوگاه شهید اسدی را به مقصد شهرستان شمیران ترک کردند. فردای آن روز کلیه ی نیرو های لشگر به تهران رسیده و در مراسم رژه در تجریش که با استقبال گسترده ی اهالی روبه رو شده بود، شرکت کردند. پس از اتمام رژه نیرو ها به سوی منازل خود روانه شدند.

 

 

 

 

بازگشت برای بازپس گیری فاو

رزمندگان گردان حضرت علی اکبر(ع) به اتفاق سایر نیرو های لشگر سید الشهدا دوره ی مرخصی خود را از تاریخ ۲۲/۱/۶۷ آغاز کردند. نیرو ها امید وار بودند در روزهای پایانی مرخصی که مقارن با ایام ماه رمضان بود، بتوانند روزه بگیرند.

در نخستین روز ماه رمضان که مصادف با ۳۰/۱/۶۷ بود خبر حمله ی عراق به فاو شنیده شد و در پی آن مرخصی لغو شده و نیروها از صبح همان روز در محل پادگان ولی عصر تجمع کردند. در حوالی ظهر نیروهای گردان با چند دستگاه اتوبوس به سوی منطقه حرکت کرده و فردای آن روز به  اردوگاه شهید مسلم اسدی رسیده و در آن جا مستقر شدند.

 

در نخستین روز های اردیبهشت ۶۷ به تدریج برخی دیگر از نیرو ها از مرخصی بازگشته وبه جمع گردان ملحق شدند. گروهان ها بااستفاده از نیرو ها و کادر موجود، خود را برای انجام هرگونه ماموریت احتمالی برای بازپس گیری شهر فاو آماده کردند.

 

با سپری شدن چند روز از بازپس گیری فاو توسط رژیم بعثی، احتمال پاتک از سوی ایران و آزاد سازی آن کاهش میابد ولی گردان، کماکان در حفظ آمادگی خود کوشاست و با توجه به جدا شدن برخی از فرماندهان دسته ها و نیروها، به دنبال طرح جدید برای سازماندهی دسته ها است.

 

در تاریخ ۳/۲/۶۷ طرح سازماندهی جدید مبتنی بر تشکیل هر گروهان بر حسب ۲ دسته به مرحله اجرا درآمد و متعاقب آن در ۶/۲/۶۷ تجهیز و تسلیح نیروهای گردان انجام شد.

پس از تجهیز و تسلیح نیرو ها، برنامه های آموزشی گردان، با جدیت ادامه می یابد از آن جمله در۶/۲/۶۷ دوره آموزشی مقابله با عملیات ش . م . هـ در سطح گردان آغاز شده و در ۸/۲/۶۷ فرماندهان گروهان ها و دسته ها آموزش ستون کشی و راهپیمایی را اجرا کردند.

 

 

 

 

عملیات بیت المقدس ۶

اگرچه با گذشت یک هفته از سقوط فاو، احتمال حمله ی دوباره به آن منتفی شده ولی در این میان خبر آماده باش صد در صد و لغو کلیه ی مرخصی ها و تسویه حساب در تاریخ ۱۰/۲/۶۷ ، شور جدیدی در بین رزمندگان گردان، ایجاد کرد.

 

در غروب۱۳/۲/۶۷ خبر انتقال گردان به منطقه غرب کشور بین رزمندگان منتشر شد و فردای آن روز از ساعت ۸ صبح، کار جمع آوری وسایل و چادرها شروع شده و تا بعدازظهر ادامه یافت. نیروهای گردان در حدود ساعت ۱۵:۰۰ به وسیله چند دستگاه اتوبوس، اردوگاه شهید اسدی را به مقصد میاندواب ترک کردند.

 

در ۱۵/۲/۶۷ رزمندگان گردان پس از رسیدن به میاندوآب، در اردوگاه قائم استقرار یافته و در آن چادر زدندو فردای آن روز، کادر گردان نسبت به منطقه عملیات و طرح کلی مانور بر روی نقشه توجیه شدند.

 

در ۱۷/۲/۶۷ میدان تیر در سطح گردان در دره ای واقع در جنوب اردوگاه برگزار شد و عصر همان روز پس از توجیه فرماندهان گروهان ها، در هر گروهان کار توجیه کادر انجام گردید.

برای ارتقاء سطح آمادگی لشگر در عملیات، برنامه ی مانور آموزشی در خارج از محل اردوگاه پیش بینی شد. بدین منظور در تاریخ ۱۹/۲/۶۷ نیرو ها پس از اقامه ی نماز و صرف شام به سوی منطقه ی مانور، رهسپار شده و از ساعات اولیه ی بامداد ۲۰/۲/۶۷ مانور گردان همراه با سایر گردان های لشگر بر روی ارتفاعی واقع در جنوب جاده میاندوآب انجام شد. این مانور با موفقیت اجرا شده و نیروها تا ساعت ۶ صبح به اردوگاه بازگشتند.

در بعد از ظهر ۲۰/۲/۶۷ ، افراد ساک های خود را به تعاون تحویل دادند و فردای آن روز در حوالی ظهر، سوار بر اتوبوس ها شده و ساعت ۱۴ از دژبانی اردوگاه قائم خارج شدند و پس از عبور از بانه و سه راهی بوالحسن، در ساعت ۲۳:۰۰ به اردوگاه تاکتیکی واقع در موقعیت صف رسیده و در محوطه اردوگاه مستقر شدند.

در صبح روز ۲۲/۲/۶۷، فرماندهان گروهان ها و دسته ها برای بازدید از منطقه عملیات رفتندو پس از شناسایی عمومی در ساعت۱۳ بازگشتند.

در ساعت ۶ صبح روز۲۳/۲/۶۷ ابتدا کادر گروهان ها و دسته ها با استفاده از کالک و نقشه و ماکت نسبت به عملیات توجیه شدند. پس از آن در ساعت ۱۴:۰۰ توزیع مهمات بین نیروها انجام شد و در ساعت ۱۷:۰۰ تمامی نیروها توسط حاج مجید رضائیان، معاون گردان  نسبت به طرح مانور و منطقه ی عملیات توجیه شدند. پس از آن تعدادی از فرماندهان گروهان ها و مسئولین دسته ها برای شناسایی خط دشمن به همراه نیروهای اطلاعات عازم منطقه شدند.

در حوالی عصر روز۲۴/۲/۶۷ فرماندهان گروهان ها که برای شناسائی نزدیک رفته بودند، بازگشته و پس از ساعاتی با توجه به اطلاعات جدید، کار توجیه مجدد کادر انجام شد. در ساعت ۲۳:۰۰ بیدار باش اعلام شد و نیروها برای حرکت آماده شدند. با توجه به اهمیت ستون کشی، فرمانده گردان در ساعت ۲۴ نسبت به حساسیت ستون کشی و نحوه آن برای نیروها سخنرانی کرد.

 

در ساعت ۱ بامداد روز۲۵/۲/۶۷، نیروها از محل اردوگاه خارج شده و پس از رسیدن به جاده بر کامیون ها سوار شدند. در ساعت ۱:۳۰ بامداد حرکت کامیون ها با چراغ خاموش آغاز شد. حرکت ستون لشگر با توجه به تاریکی شب با کندی صورت می گیر.  پیش از روشن شدن آسمان ستون از تپه های هرمدان گذشت و نیروها از کامیون ها پیاده شده و به سوی شیاری که بین یال جنوبی کلیجان و شیخ محمد قرار داشت حرکت کردند. در ساعت ۵:۱۵ دقیقه نیروها به شیار مذکور که پوشیده از درخت بود رسیده و با حرکت به طرف شمال درون آن قرار گرفته و مستقر شدند.

در حوالی ساعت ۱۷:۰۰ ۲۵/۲/۶۷ نیروها پس از ۱۰ ساعت استراحت، حرکت خود را درون شیار ادامه داده تا بر روی گردنه بین کلیجان و شیخ محمد رسیدند. در ساعت ۱۹ نیروها پس از صرف شام و کنار گذاشتن وسایل اضافه حرکت را به طرف نقطه رهایی آغاز کردند. نماز مغرب و عشاء در حین راهپیمایی اقامه گردید. نیروهای گردان پس از عبور از سنگرهای خودی (قرارگاه رمضان) حرکت خود را به سوی شیار بین آستروک و شیخ محمد ادامه دادند.

ساعات اولیه ی بامداد۲۶/۲/۶۷ پس از رسیدن به تنگه، گروهان نصر و فتح به سوی قله ارتفاع شیخ محمد کوچک به ادامه مسیر پرداختند اما گروهان فجر در محل تنگه استقرار یافته و منتظر اعلام ماموریت ماند. در حدود ساعت ۰۴:۰۰ بامداد نیروهای گروهان نصر و فتح که از یکدیگر جدا شده اند با دشمن درگیر شده و علی رغم آتش سنگین دشمن به پیشروی و تصرف سنگرهای کمین و خط پدافندی دشمن اقدام کردند. پس از ساعتی، دسته ۱ گروهان فجر برای کمک به سوی ارتفاع اعزام شد. تا ساعت ۶:۱۵ دقیقه تقریباً تمامی سنگرهای دشمن پاکسازی شده و ارتفاع شیخ محمد کوچک به دست رزمندگان تصرف شد. در پی فتح ارتفاعات، از ساعت ۶:۳۰ صبح با روشن شدن هوا، انتقال تدارکات و مهمات برای پشتیبانی از نیروها،توسط دسته ی ظفر آغاز شد.

حدود ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز ۲۶/۲/۶۷  دسته ۲ گروهان فجر که بر روی یال آستروک مستقر بود، به طرف قله پیشروی کرده و پس از درگیری با نیروها پراکنده ی دشمن، حدود بیست تن از آن ها را به اسارت گرفته و بازگشتند.کار انتقال تدارکات و مهمات برای پشتیبانی از نیروها و تخلیه ی اسرا، شهدا و مجروحین با استفاده از دسته ظفر که از آغاز روز شروع شده بود، کماکان تا پایان روز ادامه یافت. در حوالی عصر دسته ۲ گروهان فجر نیز از دامنه آستروک به سوی ارتفاع شیخ محمد روانه شدند که در بین راه به سبب آتش باری دشمن در تنگه دو نفر مفقود و تعدادی مجروح شدند.

در اوایل روز ۲۷/۲/۶۷، دشمن نیروهای خود را  به دره ی کانی تو(بین آسوس و شیخ محمد)، منتقل کرده تا  نسبت به بازپس گیری ارتفاعات اقدام کند. محل استقرار نیرو های دشمن در این دره، دور تر از آتش نیرو های خودی است. در پی احتمال پاتک دشمن از این دره، در ساعت ۲۰ به تمامی نیروها آماده باش ۱۰۰% داده شد.

از ساعت ۱۱:۱۵ روز ۲۸/۲/۶۷ تحویل خط مقدم به تیپ ۱۲ قائم آغاز شده و از ساعت ۱۴ نیروها به تدریج از ارتفاعات پایین آمده و به سوی عقب حرکت کردند. در ساعت ۱۵ رزمندگان گردان به سنگرهای قرارگاه رمضان رسیده و در آنجا مورد استقبال و پذیرایی نیروهای تدارکات قرار گرفتند.در ساعت ۱۷:۳۰ پس از مقداری استراحت و گردآوری وسایل گردان، نیروها به وسیله کامیون منطقه را به مقصد اردوگاه تاکتیکی صف ترک کردند.کامیون ها در ساعت ۲۰:۳۰ به محل اردوگاه رسیده و نیروهای گردان در آنجا استقرار یافتند. هر چند که غم فراق ۱۶ تن از همرزمان شهید فضای اردوگاه را تحت تاثیر قرار داده بود.

از ساعت ۱۷:۴۵ روز ۲۹/۲/۶۷ نیروها برای ترک اردوگاه تاکتیکی آماده شده اند و پس از ساعاتی با استفاده از چند دستگاه اتوبوس منطقه عمومی ماووت را به مقصد اردوگاه قائم واقع در میاندوآب ترک گفتند. فردای آن روز در ساعت ۰۸:۳۰ اتوبوس ها به تدریج وارد اردوگاه قائم شده و مورد استقبال تبلیغات لشگر قرار گرفتند. در عصر همان روز مراسمی در محوطه گردان به مناسبت گرامیداشت شهدای بیت المقدس ۶ برگزار شد که پس از قرائت قرآن و سخنرانی، برنامه سینه زنی و نوحه خوانی انجام شد.

در تاریخ ۱/۳/۶۷در ساعت ۰۸:۰۰ نیروهای گردان در محل صبحگاه حاضر شده و به سخنان فرماندهی گوش فرا دادند. پس از ساعتی اتوبوس ها آماده حرکت بوده برای اعزام برادران به مرخصی و در ساعت ۲۰:۰۰ محل اردوگاه قائم را به مقصد تهران ترک کردند.

در تاریخ ۴/۱/۶۷ بازدید از خانواده شهدای گردان در سطح شهر تهران انجام شد و  فردای آن روز نیز، سرکشی به خانواده شهدای کرج، شهریار و رباط کریم با حضور تعدادی از رزمندگان گردان صورت گرفت. وپلازم به ذکر است در تاریخ ۱۴/۳/۶۷ رزمندگان گردان از خانواده دو شهید اهل شمیران بازدید کردند.

در تاریخ ۱۶/۳/۶۷ با پایان یافتن مدت مرخصی، نیروهای گردان در محل پادگان ولیصر (عج) تجمع کردند اما پس از ساعتی متوجه آن شدند که برنامه سفر به مشهد مقدس پیش بینی گردیده و افراد با سه دستگاه اتوبوس در ساعت ۱۱ صبح به مشهد مقدس رهسپار شدن.  در صبح روز بعد نیروهای گردان به  محل استقرار خود واقع در حسینیه طبستانی درمشهد رسیده و تا روز ۱۹/۳/۶۷ به مدت ۳ روز در آنجا مستقر شدند. در این مدت برنامه های دسته جمعی زیارت حرم مطهر امام رضا (علیه السلام)، رفتن به بهشت رضا (ع) و برخی نقاط زیارتی و تفریحی دیگر انجام شد. در عصر روز ۱۹/۳/۶۷ نیروهای گردان، اردوی مشهد را به مقصد تهران ترک گفتند و فردای آن روز به شهرهای خود بازگشتند.

نیروهای گردان در تاریخ۲۱/۳/۶۷درمحل پادگان ولی عصر(عج) گردهم آمده و با اتوبوس به اردوگاه قائم اعزام شدند. فردای آن روز نیروهای گردان به تدریج به اردوگاه قائم رسیده و تا قبل از ظهر در آنجا مستقر شدند.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.