عملیات شرهانی – شیار ربوط


در ۶۵/۲/۱۹ بعد از عملیات سیدالشهداء نیروهای گردان به مرخصی رفتند و برادران تقی زاده و اسماعیلی در گردان ماندند. در همین ایام عراق مکرر در جبهه ها عملیات می کرد و مناطق را تصرف یا به ارتش خسارت می زد. در منطقه شرهانی – فکه – پیچ انگیزه نیز خطوط ارتش را شکسته با تاکتیک دفاع متحرک پیشروی کرد. لذا به لشکر مأموریت دادند به کمک خطوط لشکر ۱۶ ارتش رفته در ترمیم خطوط کمک نماید. روز ۱۷ اردیبهشت اعزام نیرو از تهران پایگاه ابوذر که اغلب بچه های راه آهن هستند به دو کوهه رسید و به گردان هم نیرو دادند. اردوگاه گردان در چمگلک دز بود لذا نیروها در حسینیه لشکر مستقر گردیدند و سپس به سمت روبروی دو کوهه رفت و چادر و اردوگاه زده مستقر شدند. در ۱۸ اردیبهشت به گردان ابلاغ شد نیروهای موجود را سازماندهی کرده سریع برای کمک به منطقه شرهانی برده شوند لذا فردا صبح در حسینیه دو کوهه با شناخت و معرفی ضمنی توسط نیروهای اعزامی آنها را مسلح نموده و تعجیلی مهمات بین آنان توزیع گردید و همان روز برادر تقی زاده برای توجیه عملیات به منطقه رفته برادر اسماعیلی گردان را با اتوبوس وارد منطقه کرده جلوتر از قرارگاه لشکر ۱۶ ارتش در منطقه بلغازه در کنار خاکریز جاده مستقر می نماید.

روز ۱۹ اردیبهشت ماموریت کمک به پدافند و ترمیم خطوط ارتش در تلمبه خانه به گردان داده می شود که پس از شناسایی مشخص می شود نیروهای لشکر ۲۳ نوهد و لشکر ۱۶ در محل الحاق مورد هجوم عراق قرار گرفته خط تخلیه شده ادوات زیادی در خط وجود داشت و تعداد کمی از نیروهای ارتش با فرمانده گردان از لشکر ۱۶ در خط مستقر بودند ولی حال روحیه خوبی نداشتند لذا یک گروهان به آن منطقه منتقل و مستقر گردیده و ظرف دو روز استقرار شیارها به سمت عراق تله گذاری و بخشی از خط به سمت ۲۳ نوهد پوشش داده شد تا تعداد نیروهای ارتش تقویت گردید.

روز ۲۱ اردیبهشت یک گروهان از گردان برای تقویت نیروهای ارتش در منطقه رملی فکه که خط تعجیلی تشکیل داده بودند اعزام شد خط تشکیل شده پس از عقب نشینی ارتش و در رملها با خاکریزی ناقص بود که در خط دوم آن گروهان ادوات گردان مستقر بود فرمانده گردان که سرهنگ مسنی بود سعی در سازماندهی خط داشت و گروهان گردان در کنار آنها به راست خاکریز مستقر شد.

ماموریت بعدی گردان عملیات در شیار ربوط و بازپس گیری آن منطقه بود به علت پیچیدگی زمین عراق که پیش روی کرده بود در منطقه گم شده عراقی ها در ارتفاعات با پرچم و بی سیم نیروها را عقب روی می دادند.

کار شناسایی انجام و قرار شد تا خط قبلی ارتش پیش روی شود.

روز ۲۳ اردیبهشت برادر علی آملی هم به گردانپیوست. غروب بود برای شناسایی به دیدگاه رفت و روز ۲۳ اردیبهشت دو گروهان تلمبه خانه و فکه به کنار گردان برگردانده شده و کار توجیه از دیدگاه و با نقشه مسئولین گردان که جدید بودند انجام شد.

فردا غروب گردان با تویوتاها به سمت منطقه ربوط حرکت کرده در عقب منطقه عملیات پیاده شده و قرار شد بقیه راه را پیاده بروند. عراق از دو جهت به منطقه مسلط است و با آتش سنگین و از لابلای دره ها و ماهورها با تیربار مسیر حرکت نیروها را می زدند.

همان شب و در محل تعدادی از مسئولان و نیروهای قدیمی و با تجربه سپاه که گردان پیوستند بعنوان رزمنده که مراقبت از آنها خودش کار سختی بود.

زیر آتش شدید گردان به سمت اهداف خود حرکت کرد در طول مسیر تعدادی مجروح دادیم که منتقل شدند در ستون کشی عدم شناخت نیروها از هم و از فرماندهان مشکلاتی ایجاد کرده، در ادامه راه قرار شد یک گروهان با برادر آملی جدا شده و از چپ مسیر اصلی حرکت و سپس الحاق نماید.

گروهان بعدی از شیار ربوط بالا رفتند که به محض رسیدن به خاکریز، دشمن متوجه حضور نیروهای اسلام می‌شود و به دلیل آتش پر حجم آرپی‌جی به ستون گروهان موفق به ادامه ماموریت نمی شود و تقریباً گروهان تعداد زیادی مجروح و شهید می‌دهد.

تقریباً از ساعت یک بامداد درگیری ها آغاز شد. برادر آملی تماس می گیرد تعدادی از نیروهای لشکر طلایی را اسیر گرفته اند که قرار می شود آنها را در ادامه پیشروی همراه نبرند و معلوم شد لشکر طلایی برای بازپس گیری فکه در منطقه مستقر است. عراق در ارتفاعات مستقر و زمین خیلی پیچیده است و ما از پائین به بالا حرکت می کنیم لذا آنها مسلط هستند. گردان به بخشی از خط قدیم ارتش می رسد یک خاکریز بسیار کوتاه عراق از چند نقطه مسلط است و نیروهای لشکر فجر با نیروهای گردان ادغام شدند. با تشریح منطقه قرار به عقب روی می شود حدود پنج صبح دستور عقب روی داده می شود مجروحین و شهداء همراه کار را کند و سخت کرده اند و آتش شدید است در مسیر بازگشت یک ماشین تویوتا مهمات گلوله خورده مسیر بازگشت را بسته با مشکلات زیاد ستون عبور می کند و به عقبه ربوط می رسد و با تویوتا به عقب بر می گردد عراق بر اثر این حمله به خط خود عقب نشینی می کند و گردان ۲۴/۲/۶۵ به دو کوهه برگشته و به گردان اصلی که از مرخصی برگشته می پیوندد. عده ای به مرخصی می روند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.