عملیات کربلای یک – ارتفاعات قلاویزان


با توجه به اشراف و تسلط ارتفاعات قلاویزان بر روی مهران و آتش باری عراق لذا برای تکمیل عملیات لزوم تصرف آن ارتفاعات ضروری است. نیروهای اطلاعاتی و عملیات لشکر به منطقه رفت و آمد می‌کنند و لشکرهای سپاه مستمر آنجا عملیات کرده با مقاومت عراق پیشروی کمی می‌کنند و لشکر مأموریت آزادسازی بخش مانده قلاویزان و ارتفاع ۲۲۳ بلندترین ارتفاع را دارد با شدت آتش دشمن حتی شناسایی سخت و با تلفات همراه است. مسئولین گردان برای توجیه و شناسایی اعزام می شود.

در تاریخ ۶۵/۴/۱۵ ستون کشی از اردوگاه عشق حسینی به طرف قلاویزان شروع شد ساعت حدوداً ۵ بعدازظهر حرکت به سوی خط مقدم و منطقه عمومی مهرانکه با توجه به اینکه ارتفاعات قلاویزان (۲۲۳) و ارتفاعات ۲۷۰ در دست دشمن بود مهران دید کامل داشت به محض ورود به منطقه آزاد شده مهران خودروهای حامل نیروهای گردان زیر آتش دشمن قرار گرفت که فرماندهان گردان به ناچار نیروها را از خودروها پیاده کردند و داخل کانالهای آزاد شده مرحله اول عملیات کربلای یک پناه دادند که دو نفر از نیروهای گردان به شهادت رسید و ۱۷ نفر مجروح گردیدند. (شهید علی رضائی اصل و امیر رضا وحدی) که این وضعیت آتش باری دشمن بر روی نیروهای پناه گرفته داخل کانالها تا ساعت ۲۱:۰۰ ادامه داشت که فرمانده گردان دستور تخلیه نیروها به اردوگاه عشق حسین  را صادر نمودند.

در تاریخ ۶۵/۴/۱۶ مجدد ستون کشی از اردوگاه عشق حسین حدود ساعت ۸ بعدازظهر صورت گرفت وقتی به منطقه عمومی مهران رسیدیم. آتش گلوله‌های توپ فرانسوی دشمن شدید بود.

حاج حسین اجاقی که در این عملیات معاونت گردان را به عهده گرفته بود سوار بر موتور در آن شب که چشم چشم را نمی دید که هیچ نور و چراغی باید روشن نمی شد و برای پیدا کردن مسیرها تلاش نمود که پس از مدتی راه وصولی مشخص و نیروهای گروهان فجر که اولین نیروهای داخل کامیونها بودند به طرف قلاویزان حرکت کردند که بقیه گروهانها نیز در پی آن به حرکت درآمدند.

ولی آنقدر منطقه تاریک و ظلمانی بود. تنها کامیونها به آهستگی می توانستند حرکت کنند و حتی به اولین تپه قلاویزان رسیدیم به دلیل آنکه منطقه مین گذاری شده بود اولین کامیون از مسیر منحرف به روی مینهای ضد نفر رفت که با انفجار چندین ضدنفر که باعث ترکیدن لاستیک کامیون شد. راننده کامیون دوم که شهید اجاقی نیز در رکاب آن بود بر اثر این انفجار تعادل کامیون را از دست داد و کامیون حامل نیروهای دسته ویژه از پهلو واژگون شد. که متاسفانه تعدادی از نیروهای دسته ویژه آسیب جزئی دیدند ولی شهید اجاقی بدون آنکه کسی بداند در زیر کامیون به شهادت رسید.

پس از این نیروهای گردان از کامیونها پیاده شدند و به صورت ستونی به طرف قرارگاه زیر زمینی مستحکم عراق مستقر در سه کیلومتری خط اول که از دست دشمن آزاد شده بود به راه افتادند پس از حدود ۲۰ دقیقه راهپیمایی به محل قرارگاه رسید تعداد نیروهای دسته ویژه و کل گروهان فجر و نیروهای تدارکات در محل قرارگاه قرار گرفتند و حاج علی فضلی برای آنها سخنرانی کرد و نیروهای ادوات که فرماندهی شهید منوچهر عطائی از روز قبل در خط اول مستقر بودند و نیروهای گروهان نصر به فرماندهی شهید آملی و گروهان فتح به فرماندهی جواد رهبر دهقان و یک گروه از نیروهای دسته ویژه به فرماندهی شهید مسلم اسدی بلافاصله به طرح خط اول حرکت کردند.

قرار شد در طرح عملیات گردان گروهان نصر سمت چپ جاده در قلاویزان و دسته ویژه همزمان در راست جاده عملیات کرده و فتح و فجر در ادامه وارد شوند. بچه‌های فتح و فجر از این موضوع بسیار ناراحت هستند و گلایه فراوان دارند غروب برادر رنجی و برادر عطایی ادوات گردان را که از غنیمت‌های عراقی تجهیز شده در خط مستقر و قبضه‌های آرپی‌جی ۱۱ را روی سنگرهای دوشکای عراق تنظیم می‌کنند.

نیمه شب ۱۶/۴/۶۵ نیروهای عمل کننده عملیات را آغاز کردند نیروهای مستقر در قرارگاه و ارکان گردان که در آنجا حضور داشتند مشغول خواندن دعای توسل و قرائت قرآن هستند.

ساعت حدود ۵ صبح عملیات با شرکت نیروهای گروهان نصر درگیری شروع شد بدلیل شدت زیاد آتش دشمن تقریباً کار گره خورده بود که دو دسته از نیروهای گروهان نصر به ناچار از جناحین دشمن حمله و سنگر دوشکای دشمن با آرپی‌چی ۱۱ که شهید عطایی روز قبل از عملیات نشانه‌گیری شده بود منهدم گردید.

دسته ویژه و نصر از چپ و راست جاده با درگیری شدید پیش‌روی کردند و در اولین ساعت برادر رنجی معاون گردان مجروح و منتقل گردید.

گروهان فتح و فجر ساعت ۶ صبح برای ادامه عملیات وارد درگیری شدند گروهان فتح برای آزادی ۲۲۳ حرکت می‌کند ولی در مشابهت ارتفاعات ؟؟ نمی‌یابد حدود ساعت ۹ مشخص می‌شود تصرف و پاکسازی شده.

گروهان فجر به فرماندهی سید رسول اعتصامی مشغول پاکسازی تپه به تپه ارتفاعات تا دشت بدره گردیدند که تا ظهر آن روز ادامه داشت. در آتش باری عراق برادر رهبر دهقان و مولایی مجروح شدید و منتقل می‌شوند.

ساعت حدود یک بعدازظهر دشمن پاتک سنگینی را برای بازپس گیری ارتفاعات با آتش باری سنگینی توپ خانه و آتش پشتیبانی هلی کوپترها آغاز نمود که با سرازیر شدن نیروهای گردان به داخل شیارها و پاکسازی نیروهای نفوذی پاتک دشمن ناکام ماند. تعدادی از نیروهای اصلی و خوب گردان شهید شده‌اند. تا ساعت ۷ بعدازظهر چندین بار دشمن اقدام به پاتکها نقطه‌ای و سراسری نمود با تلفات زیاد موفق به بازپس ‌گیری ارتفاعات نشد. نیروهای عراقی در دشت به دست عراق فرار می‌کنند. در حدود ۷ بعدازظهر نیروهای گردان المهدی زیر آتش شدید برای پدافند خط اول و جایگزین گردان به منطقه اعزام شدند. و نیروهای گردان که منطقه را تصرف و پاکسازی کرده‌اند به تدریج از ارتفاعات قلاویزان شروع به تخلیه منطقه نمودند ظاهراً هلی کوپترهای دشمن متوجه این جابجائی گردیده و با تعرض به خط اول و عبور از خط اول عقبه نیروها را مورد اصابت راکتهای خود قرار داد.

ساعت ۸ شب گردان به قرارگاه پشت خط منتقل شده و ماموریت گردان به پایان رسید و از آنجا کل نیروهای مستقر در خط به اردوگاه عشق حسین منتقل شدند.

عملیات سخت ولی بسیار موفق بود حدود ۳۰ شهید از بهترین‌های گردان و اضافه شدن خبر شهادت برادر رهبر دهقان فرمانده دوست داشتنی فتح همه را در سکوت برده و ۶۵/۴/۱۸ از منطقه مهران به قلاجه برگشته و ۶۵/۴/۲۱ گردان به مرخصی می‌رود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.