پدافندی جزیره (دوم) در سال ۶۶

ماموریت پدافند در جزیره مجنون (۲)

 

نیرو های گردان در روز ۱۶ مهر ۶۶ وارد اردوگاه امام علی (ع) در سنندج شدند و پس از چندی، آنجا را به مقصد جزیره ی مجنون شمالی ترک کردند.

نیرو های گردان در حدود یک ماه در ۴ پاسگاه در منطقه ی جزیره ی مجنون شمالی اقدام به پدافند کردند. موقعیت پاسگاه های یاد شده که از شمال به جنوب گسترش یافته بود در یک کیلومتری جنوب جاده ی خندق قرار داشت. در طی این مدت درگیری چندانی روی نداد ولی شواهد گویای تحرک نیرو های دشمن برای شناسایی منطقه و زمینه سازی برای حمله در آینده بود. در تاریخ ۱۵ آبان ۶۶ گردان از ماموریت پدافندی جزیره به پادگان دو کوهه باز می گردد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.