تصاویر عملیات والفجر ۸ (ام الرصاص)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.