برای من از حوری نگو!

روحانی گردان داشت سخنرانی می کرد. می گفت اگر شهید شوید به بهشت می روید. آنجا چنین است و چنان است. روحانی از حوریان بهشتی می گفت که حسن بلند گفت: «حاجاقا! برای ما از بهشت و حوری ها نگو! فقط بگو ببینیم که اگه شهید شیم، اباعبدالله رو می بینیم یا نه؟» همه جا … ادامه خواندن برای من از حوری نگو!