خسرو خستگی را خسته کرده بود…

(شهید خسرو چپردار از زاویه ی نگاه همرزمانش “حسین افشار” و “حسین عادل خواه”)     شهید خسرو چپردار از زاویه ی دید آقای “حسین افشار” (همرزم شهید)   تازه به گردان علی اکبر آمده بود، همان اوایل عملیات کربلای ۵. در همان عملیات هم به شهادت رسید. انگار قسمتش اینگونه بود که شهادتش علی … ادامه خواندن خسرو خستگی را خسته کرده بود…