خسرو در خون…

روایت جانباز مصطفی بابایی از شهادت خسرو چپردار:   در این مرحله از عملیات کربلای ۵ (یعنی مرحله تکمیلی)، خسرو شده بود فرمانده دسته ویژه. پیش از حرکت، خسرو گفت بچه ها را دو قسمت کنیم. گفتم باشه. پس من این قسمت از بچه ها رو می برم، شما هم بمون با اون یکی ها. … ادامه خواندن خسرو در خون…