شهید خسرو (محمد) چپردار؛ به روایت دکتر مجید رضائیان

  اواخر مهرماه سال ۱۳۶۵ بود و ما در اردوگاه قلاجه بودیم که یک روز فرمانده گروهانمان؛ مسلم اسدی، آمد بهمان گفت چند تا نیروی داوطلب می خواهیم که ببریم برای آموزش نفربر زرهی خشایار. سوار تویوتا وانت شدیم و راه افتادیم به طرف دوکوهه. آنجا بود که برای اولین بار، خسرو چپردار را دیدم. … ادامه خواندن شهید خسرو (محمد) چپردار؛ به روایت دکتر مجید رضائیان