الکی الکی ما رو شهید کردی!…

خاطرۀ آقای اکبر نریمانی که برای سایت گردان علی اکبر ارسال فرمودند 2     به منظور پدافند، در خط مقدم بودیم... یک روز عصر، تانک های عراقی شروع کردند به شلیک مستقیم و شدید. به بچه ها گفتیم بروند داخل سنگرهایشان.   آتش باران دشمن، نیم ساعتی ادامه داشت. بعد از آن، وقتی کمی از حجم آتش کم شد، از سنگر بیرون رفتم که ببینم بچه ها در چه حالی هستند... سنگر به سنگر سر می زدم تا آنکه رسیدم به یک سنگر دفاعی که سقف نداشت. گلوله مستقیم تانک، درست پشت خاکریز همان سنگر خورده بود. ...
بیشتر

خاطرۀ ارسالی آقای اکبر نریمانی

خاطرۀ آقای اکبر نریمانی که برای سایت گردان علی اکبر ارسال فرمودند       اولین روزهای اولین ماه تابستان بود. صبح زود، دو تویوتا از کادر گردان علی اکبر و گردان قمربنی هاشم از اردوگاه به سمت دیدگاه جدید حرکت کردند. من هم همراه کادر گردان (علی اکبر) بودم و همراه باقر آقایی و محسن ایوبی و دیگر بچه ها نشسته بودیم عقب تویوتا. طبق معمول؛ شوخی های محسن ایوبی، همه را سرگرم کرده بود...   ***   دو سه ساعتی در راه بودیم. نزدیک منطقه عملیاتی که شدیم، دیدیم ترافیک شده...
بیشتر

تسلیت

انا لله و انا الیه راجعون   بدینوسیله به اطلاع می رساند والده محترم برادر همرزم عزیز؛ حاج رضا خانی به دیار باقی شتافت. ضمن عرض تسلیت به برادر گرانقدر؛ آقای رضا خانی، به اطلاع می رساند که مراسم مرحومه به شرح زیر است:   مراسم تدفین: روز دوشنبه 15 مهرماه 1398 ساعت 14 از مقابل منزل مرحومه به آدرس: ورامین، خیابان مهدیه، انتهای مهدیه 11، به سمت امامزاده عبدالله واقع در جلیل آباد   مراسم ختم: روز پنجشنبه 18 مهر 1398 از ساعت 14 و نیم الی 16 مسجد رضویه: ایستگاه راه...
بیشتر