جانباز مصطفی اکار

  زندگینامه جانباز مصطفی اکار سال 1364 به گردان علی اکبر پیوست و در عملیات کربلای 1 (آزادسازی مهران) از ناحیه پای راست به درجه ی رفیع جانبازی نائل آمد. وی پس از مجروحیت، دوباره در سال 1365 به گردان بازگشت.   مصاحبه سال 1363 وارد گردان حضرت علی اکبر شدم در عملیات کربلای 1 (آزادسازی مهران) جانباز شدم. البته شأن جانبازی بسیار بالاست و بهتر است بگویم که مجروح شدم. حین عملیات کربلای 1، شرایط خیلی خاص و سخت شده بود. ناگهان از ناحیه پای راست مورد اص...
بیشتر