شهید علی برخورداری

  زندگینامه پاسدار شهید علی برخورداری فرزند حاج عین الله در 7 شهریور 1343 دیده به جهان گشود و زمانیکه 21 ساله بود طی عملیات والفجر 8 در منطقه ام الرصاص در 21 بهمن 1364 به شهادت رسید ولی پیکر مطهرش در ام الرصاص ماند. در تاریخ 26 آذر 1388 طی تفحص پیدا شده و رجعت نمود.   تصاویر    
بیشتر