«دفاع مقدس» یادگار اباعبدالله است…

ما از حسین (ع) آموختیم برای آنکه خانه‌ی خدا آباد بماند، «حج» را رها کنیم و «کربلا» را بنا کنیم، پس «دوکوهه»؛ صفا و مروه‌ی من است و میدان صبحگاهش؛ محل هروله. آنجا که دنبال «شهادت» می‌دویدیم، فقط آمریکا و شیطان‌بچه‌هایش از ما به تَنگ نیامده بودند، «مرگ» نیز هراسان از ما می‌گریخت. هیچ چیز در عالم، اتفاقی نیست... اگر علی‌اکبر (ع) به یمین و یسار لشکر دشمن می‌زد، «گردان علی‌اکبر» هم همیشه آماده‌ی عملیات جدید بود، حتی اگر تا پای قطارِ مرخصی رفته بود. آنها که گنج جنگ را نمی‌فهمند، حیرانِ «ما رأیت...
بیشتر