گاه شمار مهرماه

پدافندي جزيره در سال 64 زمان شرح واقعه 1 مهر 1364 رضاخاني، حسن يدالهي،‌ علي معروف‌خاني،‌... از گردان حضرت علي اصغر به گردان پيوستند. 2 مهر 1364 پرسنل تجهيزات و سلاح گرفتند. 3 مهر 1364 چهارشنبه و تاسوعا است. بچه‌ها رفتند به محلي روبروي دو كوهه راهپيمايي و بعد ميدان تير و در برگشت در بيابان با خستگي و تشنگي بچه‌ها سينه‌زني و نوحه‌خواني كردند. خيلي دلچسب بود. 4 مهر 1364 6:20 صبح پنجشنبه و عاشورا از دو كوهه حركت به سمت جزيره مجنون. 4 مهر 1364 ساعت 12 گردان به جز...
بیشتر