عملیات کربلای ۴

پس از آنكه گردان از مرخصی عملیات كربلای دو در 65/7/27 به اردوگاه روبروی دوكوهه بازگشت، به مدت یكماه رزمهای شبانه و مانورهای سنگین گروهانی طراحی و اجرا شد سپس در 65/7/27 كلیه نیروها جهت انجام آموزش آبی خاكی و غواصی به كنار سد دز (اردوگاه فرات) رفتند. بعد از رسیدن اعزام سپاهیان محمد رسول ا... (ص) در تاریخ 65/9/11 تغییرات دیگری نیز اتفاق افتاد از جمله آنكه برای تشكیل یك گردان جدید به نام امام سجاد (ع) قرار شد برادر عباس رنجی با تعدادی از كادرها و امكانات از گردان برود. سپس دسته ادوات به گ...
بیشتر

عملیات کربلای ۲

بعد از عملیات پیروزمندانه كربلای 1 به لشكر 10 سیدالشهداء (ع) ابلاغ شد تا در منطقه غرب كشور آماده اجرای عملیات شود. كه لشكر 10 بلافاصله در منطقه غرب حضور پیدا كرد و آماده اجرای عملیات شد. عملیات كربلای 2 در تاریخ 65/6/10 در منطقه عمومی پیرانشهر (حاج عمران عراق) هدف از اجرای عملیات تصرف ارتفاعات  بلند مشرف به شهر رواندوز و حاج عمران عراق بود. لشكر 10 حضرت سیدالشهداء (ع) در عملیات كربلای 2 به استعداد 5  گردان وارد عمل شد. در این عملیات گردانهای حضرت علی اصغر (ع) ،حضرت علی اكبر (ع) حضرت قاسم ...
بیشتر

عملیات کربلای یک – ارتفاعات قلاویزان

با توجه به اشراف و تسلط ارتفاعات قلاویزان بر روی مهران و آتش باری عراق لذا برای تكمیل عملیات لزوم تصرف آن ارتفاعات ضروری است. نیروهای اطلاعاتی و عملیات لشكر به منطقه رفت و آمد می‌كنند و لشكرهای سپاه مستمر آنجا عملیات كرده با مقاومت عراق پیشروی كمی می‌كنند و لشكر مأموریت آزادسازی بخش مانده قلاویزان و ارتفاع 223 بلندترین ارتفاع را دارد با شدت آتش دشمن حتی شناسایی سخت و با تلفات همراه است. مسئولین گردان برای توجیه و شناسایی اعزام می شود. در تاریخ 65/4/15 ستون كشی از اردوگاه عشق حسینی به طرف ...
بیشتر

عملیات کربلای یک – آزادسازی مهران

این عملیات در پنج مرحله انجام و در تاریخ 65/4/10 در منطقه عمومی مهران آغاز شد. 65/5/6 گردان از اردوگاه قلاجه به منطقه مهران اردوكشی كرد و قبل از شروع عملیات گردانهای عمل كننده در منطقه صالح آباد ایلام در قرارگاه تاكتیكی عشق حسین مستقر شدند كه خود این قرارگاه در بردارنده 60 تا 70 درصد خاطرات خوش عملیات می‌باشد. حدود 12 روز در این اردوگاه مستقر بودند. 65/4/7 گردان در این اردوگاه تاكتیكی مستقر از خط تا قرارگاه 12 تا 13 كیلومتر فاصله بود اتفاقات زیادی افتاد. شوخی‌های بچه‌ها، آب دادنها، در آب ...
بیشتر

عملیات شرهانی – شیار ربوط

در 65/2/19 بعد از عملیات سیدالشهداء نیروهای گردان به مرخصی رفتند و برادران تقی زاده و اسماعیلی در گردان ماندند. در همین ایام عراق مكرر در جبهه ها عملیات می كرد و مناطق را تصرف یا به ارتش خسارت می زد. در منطقه شرهانی – فكه – پیچ انگیزه نیز خطوط ارتش را شكسته با تاكتیك دفاع متحرك پیشروی كرد. لذا به لشكر مأموریت دادند به كمك خطوط لشكر 16 ارتش رفته در ترمیم خطوط كمك نماید. روز 17 اردیبهشت اعزام نیرو از تهران پایگاه ابوذر كه اغلب بچه های راه آهن هستند به دو كوهه رسید و به گردان هم نیرو دادند. ارد...
بیشتر