جانباز احمد فرحزادی

  زندگینامه ورود ایشان به گردان در تاریخ 25 دی ماه سال 65، هم زمان با مرحله ی سوم عملیات کربلای 5 بود که در همین عملیات زخمی و قطع نخاع شدند. « ... خیلی مدت کمی توی گردان بودم و بعدش هم به خاطر مجروحیتم دیگه نتونستم برگردم. عضو گروهان شهادت بودم، فکر می کنم مسئول گروهانمون آقای صادقی بودن ... دیگه ما رو اعزام کردن برای کمک به نیروهایی که تو مرحله اول و دوم بودن. اومدیمُ رفتیم تو منطقه بین دو جزیره، وارد اروند شدیم بعد رفتیم شلحه که دو سه روز همون جا پدافند کردیم. یه تیر غ...
بیشتر

جانباز محمدتقی فرساد

  زندگینامه محمدتقی فرساد در سال ۶۳ به گردان علی اکبر (ع) پیوست و در جریان عملیات کربلای ۵ از ناحیه چشم مجروح شد. « … تقریبا ۳۵ سالم بود، کربلای ۵شلمچه غواص بودم. ساعت ده و نیم شب راه افتادیم رفتیم جلو و حدوداً یک و نیم-دو بود که رسیدیم خط. علی نعیمی و حمید جهانبخش هم باهام بودن، علی نعیمی مسئول دسته بود که همونجا شهید شد، حمید هم چشمش ترکش خورد. همون جا احساس کردم یه چیزی تو چشم منم رفت. همینطور توی لجن ها می رفتیم جلو. حمید گفت بیا یه کم استراحت کنیم خسته ام دیگه نا ندا...
بیشتر

جانباز شاهرخ گروسی

  زندگینامه سال 65 به عنوان پاسدار وظیفه وارد گردان شدند و در عملیات های کربلای 5 (تمام مراحل)، کربلای 8، پاکسازی کردستان (پاسگاه قمطره) و نصر 4 حضور داشتند. ایشان در عملیات نصر 4 در حالی که تنها 19 سال داشتند، به علت برخورد ترکش خمپاره 81 به مهمات، از ناحیه دست و پای چپ مجروح شدند (قطع پا از بالای زانو و قطع عصب دست).   آثار  
بیشتر