خاطراتی از عملیات بیت المقدس ۶

واپسین روزهای اردیبهشت، یادآور عملیات موفق بیت المقدس 6 است... خاطرات رزمندگان گردان علی اکبر از عملیات بیت المقدس 6       مأموریت عملیات بر روی "ارتفاعات شیخ محمد" به "لشکر 10 سیدالشهدا" که "گردان علی اکبر" زیرمجموعه آن بود، واگذار شد. قرار بر این شده بود که چندین یگان در این عملیات حضور داشته باشند.   ***   روز 21 اردیبهشت، نیروهای گردان علی اکبر سوار اتوبوس ها شده و حرکت کردند. در میان راه، هنگام عبور از شهر بانه، فرمانده گردان به معاونش مجید رض...
Read More