سپاهیِ واقعی

شهید جواد رهبر دهقان به روایتِ جانباز مصطفی بابایی   موقع عملیات والفجر 8، گروه بندی شدیم و سوار بر قایق، به طرف محل عملیات، یعنی جزیره ام الرصاص رفتیم. نشسته بودیم توی قایق و می رفتیم که یکدفعه اسلحه ام افتاد کف قایق. کف قایق هم کمی آب جمع شده بود. برای آنکه اسلحه خیس و خراب نشود، خم شدم که زود آن را بر دارم. درست همان لحظه یک خمپاره 60 آمد و خورد دقیقا همانجا که نشسته بودم. اما چون آن لحظه خم شده بودم، خورد به بقیه. انقدر وضع بچه ها ناجور شد که تغییر جهت دادیم و قایق را...
Read More

دیدار کادر گردان با جانباز مصطفی بابایی

ساعت 5 بعد از ظهر روز سه شنبه 24 دیماه 1398 کادر گردان متشکل از سردار تقی زاده، حاج رضا دهقان، آقای آملی و آقای کریم پناه به ملاقات دوست و همرزم خود؛ برادر جانباز مصطفی بابایی رفتند. همرزمان قدیمی بعد از اقامه ی نماز مغرب و عشاء، کمی از خاطرات جبهه و جنگ تعریف کردند.          
Read More