کلاهخودهای مارکدار!

به روایتِ  دکتر علی اصغر کوثری     مسلم؛ در عملیات کربلای 8، جانشین گردان بود... امید گردان بود...   او ارادت خاصی به حضرت زهرا(س) داشت... به دنبال همین عشق، در عملیات کربلای 8 تمام کلاهخودهای بچه ها جمله «یازهرا» داشت. و حقیقتا حضرت زهرا بود که دستمان را گرفت.         من مسلمم حین عملیات کربلای 8؛ یکجا دیدم کسی پشت بیسیم دارد فارسی حرف می زند و کد میدهد! اما رضا نبود. گفتم: مسلم این کیه؟ مسلم فهمید که...
Read More