در وصف نگنجد… (کلیپ مصاحبه)

کلیپ روایت بیسیم‌چی شهید مسلم اسدی (رضا تقی‌زاده) از یک روزِ به‌یادماندنی در عملیات کربلای 5 در وصف نگنجد... سردار حمید تقی زاده: «افراد مشابه مسلم را نمیتوان تبیین کرد؛ حس انسان نسبت به آنها قابل بیان و انتقال به دیگران نیست. بعضی آدم ها، مثل مسلم، در کلمات نمی گنجند... مثل معدنی که نیاز به حفاری و تلاش دارد، تبیین این شخصیت ها نیز سخت است... نقص از ماست که چنین انسان هایی را نمیتوانیم به درستی تعریف کنیم. ما نه صاحب سخن هستیم نه داستان سرا.
Read More

یک روزِ یکماهه

  نقش شهید مسلم اسدی در مرحله دوم عملیات کربلای 5 به روایتِ   «رضا تقی زاده»     یک روزِ یکماهه!   مرحله دوم کربلای 5 بیسیمچی مسلم بودم. او مسئول دسته ویژه بود و دسته ویژه یعنی خط شکنان. جالب این بود که خود گردان علی اکبر هم به گردان خط شکن معروف شده بود و آن وقت دسته ویژه اش، خط شکن گردان خط شکن بود، یعنی باید جلوتر می رفت راه را باز می کرد تا گردان وارد عمل شود.   روز حساسی بود؛ روزی پر از تنش و اتفاقات سخت؛ روزی که به اندازه یکماه گذش...
Read More