عملیات شرهانی – شیار ربوط

ماموريت پدافندي در منطقه‌ فکه و شَرَهاني و پاتک در شيار رُبوط   يک روز پس از رفتن نيروهاي گردان به مرخصي، دشمن در ادامه‌ي عمليات "دفاع متحرک" اقدام به تک در محور پيچ‌انگيزه و شرهاني کرد. در جريان اين حمله، خط دفاعي ارتش شکسته شده و دشمن در برخي از مناطق موفق به پيشروي گرديد. در پي اين تک، به برخي از يگان‌هاي سپاه ازجمله تيپ سيدالشهدا ماموريت مقابله با پيشروي دشمن ابلاغ گرديد. در حوالي ظهر 17/2/65، نيروهاي تازه‌نفس در ضمن يک اعزام جديد به پادگان دوکوهه رسيده و بخشي از آن‌ها که اغلب ...
Read More