شهید محمدباقر آقا احمدی

  شناسه نام: محمدباقر نام خانوادگی: آقااحمدی نام پدر: ابوطالب ولادت: 20 شهریور 1348 محل تولد: البرز – طالقان سن: 18 سال شهادت: 14 تیر 1366 محل شهادت: ماووت عملیات: نصر 4 مزار: دیزان     تصاویر  
Read More