شهید مراد معارف وند

شناسه نام: حاج مراد نام خانوادگی: معارف وند فرزند: حسین مراد ولادت: 1336 شهادت: 24 دی 1365 محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای 5 برادر ایشان؛ محمد معارف وند نیز به فاصله چند دقیقه به شهادت رسیده است.     خاطرات https://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/6563/ https://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d...
Read More

شهید محمد معارف وند

  شناسه نام: محمد نام خانوادگی: معارف وند نام پدر: حسین مراد ولادت: 1345 شهادت: 24 دی 1365 محل شهادت: شلمچه عملیات: کربلای 5 برادر ایشان؛ حاج مراد معارف وند نیز در همان عملیات به شهادت رسیده است.     خاطرات https://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/6563/ https://www.ali-akbar.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-9-%d8%b3%d8%a7%d9%...
Read More