مواظب فرمانده

شهید منصور مهدی به روایت فرمانده گردان علی اکبر   شهید منصور مهدی از بچه های کم سن و سال اما بسیار معنوی بود. او در گردان علی اکبر مسئولیتی نداشت و یک رزمنده عادی بود، اما جزء بچه هایی بود که در گردان "دیده می شد". آنقدر جذاب و دوست داشتنی بود که توی گردان بر سرش دعوا بود. همه دوست داشتند در چادر و دسته ای باشند که او بود. با 16 سال سن، شخصیتی بزرگ، همچون یک آیت الله العظمی داشت؛ به شدت مراقب رفتار و کردارش بود. اهل ملاحظه و مراعات بود، اهل مستحبات، او حتی مراقب خنده هایش هم بود...
Read More

عملیات سیدالشهداء علیه السلام

در شب 10/2/65، خبر حمله عراق به فکه و آماده‌باش برای پاسخگویی به حمله دشمن در سطح تیپ، منتشر شد. در اواخر شب مسئولين گردان با بيدار كردن مسئولين گروهان‌ها و دسته‌ها و نيروهاي اصلي گردان موضوع آماده‌‌باش براي انجام عمليات را بازگو کرده که مورد استقبال افراد قرار گرفت. در اوايل صبح 11/2/65، تمامي نيروهاي تيپ سيدالشهدا در جريان ماموريت جديد قرار گرفتند و متعاقب آن تمامي مرخصي‌ها و تسويه‌حساب‌ها لغو گرديد. در پي آماده‌باش صادره کار تحويل مجدد ساک‌ها به تعاون آغاز شده و هم‌زمان با آن کار تجهيز و ت...
Read More