عملیات کربلای ۲

با پايان يافتن مرخصي گردان که 25 روز به طول انجاميد،‌ سرانجام نيروها در تاريخ 15/5/65 به اردوگاه شهيد جنگروي (قلاجه) برگشتند. پس از بازگشت نيروها، سازمان‌دهی گردان در قالب 4 گروهان نصر، فتح، فجر و الحديد (ادوات) انجام شده و برنامه‌های آموزشي گردان از سر گرفته شد. نظر به پيشروي دشمن در منطقه‌ی حاج عمران و ارتفاعات پيرامون آن طي چند ماه گذشته، طرح بازپس‌گیری منطقه از سوی قرارگاه تحت عنوان عمليات کربلاي2 ارائه شده بود و قرار بر آن شد که برخي از یگان‌های سپاه ازجمله لشکر10سيدالشهدا در اين عمليات ...
Read More