عملیات کربلای ۱ – ارتفاعات قلاویزان

مرحله‌ دوم عمليات گردان در کربلاي1 (آزادسازی ارتفاعات قلاويزان)   هرچند شهر مهران و مناطق پيرامون آن در مراحل مختلف عمليات کربلاي1 آزاد شد ولي با توجه به استقرار دشمن در ارتفاعات قلاویزان و تسلط و اشراف آن‌ها بر روي منطقه، براي حفظ دستاوردهای عمليات لازم بود تا آن ارتفاعات نيز تصرف شود. ازاین‌رو یگان‌های مختلف به انجام عمليات بر روي اين ارتفاعات پرداختند که به دليل مقاومت دشمن، پيشروي چنداني ميسر نشد. در تاريخ 13/4/65، ماموریت آزادسازی باقی‌مانده‌ی ارتفاعات قلاویزان به‌ویژه قله 223 که م...
Read More