در وصف نگنجد… (کلیپ مصاحبه)

کلیپ روایت بیسیم‌چی شهید مسلم اسدی (رضا تقی‌زاده) از یک روزِ به‌یادماندنی در عملیات کربلای 5 در وصف نگنجد... سردار حمید تقی زاده: «افراد مشابه مسلم را نمیتوان تبیین کرد؛ حس انسان نسبت به آنها قابل بیان و انتقال به دیگران نیست. بعضی آدم ها، مثل مسلم، در کلمات نمی گنجند... مثل معدنی که نیاز به حفاری و تلاش دارد، تبیین این شخصیت ها نیز سخت است... نقص از ماست که چنین انسان هایی را نمیتوانیم به درستی تعریف کنیم. ما نه صاحب سخن هستیم نه داستان سرا.
Read More

آنها که هنوز نیامده، می‌خواستند بروند!…

خاطره از حاج حمید پارسا: اول آبان 64 بود و گردان حضرت علی اکبر، در مأموریت پدافندی جزیره مجنون به سر می برد. خبر رسید عده ی زیادی به پادگان دوکوهه آمده اند که از آنها، تعدادی هم به گردان علی اکبر اختصاص یافته. حمید تقی زاده که آن زمان سرپرست گردان بود، مرا مأمور تحویل گرفتن آنها کرد و گفت: «نیروهای تازه نفس آمده اند. برو دوکوهه، آنها را تحویل بگیر. ببرشان بالای دوکوهه چادر بزنید، سازماندهی شان کن، تا ما بیاییم.»   اطاعت امر کردم...   به پادگان دوکوهه رفتم و ...
Read More