مناجات رزمنده ۱۸ ساله گردان علی اکبر با معبودش

قستی از مناجات شهید احمد امین پور رزمنده 18 ساله گردان علی اکبر از لشکر 10 سیدالشهدا که در واپسین روزهای جنگ، به فیض شهادت نائل گشت...   خدایا تو چقدر مهربان و بزرگی! خدایا مهربانتر از تو به حال خودم کسی را نمی شناسم و سخت شرمنده ام که در حق این خالق لطیف چه بدیها که نکرده ام. خدایا چقدر شرمنده ام که با تمام نافرمانیها گناهها و عصیانها، تو باز هم این قدر در موردم لطف و کرم داری   الهی من چه چیز دارم که بواسطه آن مرا داخل بندگان پاکت گرداندی؟... همه اش از توس...
Read More