نوروز در گردان علی اکبر (ع)

خاطرات نوروزیِ گردان:   به دنبال فراخوان اعلام شده در سایت مبنی بر به اشتراک گذاردن خاطرات نوروز در گردان، یکی از همرزمان متن و عکسهای مرتبط خود را ارسال نمودند. ضمن تشکر صمیمانه از جناب "ر.داوودآبادی" خاطره ی ایشان در ذیل آورده می شود:   روز پنج شنبه 65/12/29 فرمانده دسته ابوالقاسم کشمیری و مسلم اسدی به بچه ها پیشنهاد دادند تا ناهار روز عید را بیرون از محوطه گردان در کنار هم همراه با کادر گردان بخوریم. صبح اولین روز عید؛ که جمعه بود، بعد از خوردن صبحانه، اصغر کریمی ...
بیشتر