ایثارگران

جانبازان سرافراز

جانباز مجید اسکویی

جانباز علی ابراهیمی

نام پدر: احمد  –  تحصیلات: فوق لیسانس

جانباز داوود اصغری

جانباز مصطفی اکار

جانباز علی اینانلو

جانباز احمدرضا آریافر

جانباز مصطفی بابایی

جانباز حسین بخشی زاده

جانباز خان بابایی

جانباز حسین خراسانی

جانباز محمدرضا دامرودی

جانباز محسن رضایی

جانباز مجید رضائیان

جانباز خضرالله سیف الله پور

جانباز محمدرضا طاهرلو

جانباز محمدمهدی عبدالرحیمی

 

جانباز احمد فرحزادی

جانباز محمدتقی فرساد

جانباز حسین فلاح

جانباز الله یار قادری

جانباز شاهرخ گروسی

جانباز محمد مهین خاکی

جانباز احمد میرعلی

جانباز ابوالفضل نازنینی

جانباز علیرضا نوروزی

 

آزادگان سرافراز

آزاده حمید احمدی جم

آزاده جعفر توکلی

آزاده صفرعلی خنجری

آزاده عربعلی سلطانی نژاد

آزاده عباس شهریاری

آزاده مرتضی صادقی

آزاده اسکندر طوسی راد

نام پدر: ذوالفقار  –  اسارت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – عملیات والفجر ۸

آزاده عباس علی‌وردی

آزاده سعید کاشفی

نام پدر: عین الله  –  اسارت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ – ام الرصاص – عملیات والفجر ۸

آزاده علی اکبر کرمی

آزاده احمد گل‌وردی

آزاده رحمان لطفی

نام پدر: محمد  –  تاریخ مجروحیت و اسارت: ۲۵ دی ۱۳۶۶ – ماووت – قمیش – عملیات بیت المقدس ۲

آزاده محمد ملکی