مراسم

مراسم سالگرد شهدای گردان

مهرماه ۱۳۷۸   |   دهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه ۱۳۸۳   |   پانزدهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه ۱۳۸۴   |   شانزدهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه ۱۳۹۰   |   بیست و سومین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه ۱۳۹۲   |   بیست و پنجمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه ۱۳۹۳   |   بیست و ششمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه ۱۳۹۶   |   بیست و هشتمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه ۱۳۹۷   |   بیست و نهمین سالگرد شهدای گردان (حسینیه جماران)

اسفندماه ۱۳۹۸   |   سی‌اُمین سالگرد شهدای گردان (مجازی)

 

افطاری و دورهمی

سال ۱۳–   |   افطاری رزمندگان گردان – سالن شهید باهنر

سال ۱۳۸۸   |   افطاری رزمندگان گردان – تالار برکت

سال ۱۳۹۴   |   افطاری رزمندگان گردان – کوهساران

 

یادواره‌های مجازی

آذرماه ۱۳۹۷   |   یادواره مجازی شهدای عملیات والفجر ۸ و شهید محمود زارع

دی ماه ۱۳۹۷   |   یادواره مجازی شهدای عملیات کربلای ۵ و شهید علیرضا آملی

اسفندماه ۱۳۹۷   |   یادواره مجازی شهدای تکمیلی کربلای ۵ و شهید خسرو چپردار

خردادماه ۱۳۹۸   |   یادواره مجازی شهید حاج شعبان نصیری

تیرماه ۱۳۹۸   |  یادواره مجازی شهدای عملیات کربلای ۱ و شهید حسن یداللهی

شهریورماه ۱۳۹۸   |  یادواره مجازی شهدای عملیات کربلای ۲ و شهید حسین اجاقی

آبان ماه ۱۳۹۸   |  یادواره مجازی شهید حمید لریجانی

فروردین ماه ۱۳۹۹   |  یادواره مجازی شهید مسلم و محمدرضا اسدی رازی

 

نکوداشت

شهریورماه ۱۳۹۸   |   نکوداشت مجازی برادر عدنان اوغر

آبان ماه ۱۳۹۸   |   نکوداشت مجازی جانباز مجید رضاییان

 

سایر

شهریورماه ۱۳۹۱   |   مراسم وداع با شهید لطفی