دورهمی رزمندگان مخابرات گردان علی اکبر – ۱

 

تعدادی از برادران و همرزمان واحد مخابرات گردان علی اکبر، عصر روز پنچشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹

در ورامین، منزل دکتر حسن شاکری دور هم جمع شدند، دیداری تازه کردند و در فضایی صمیمی، به بیان خاطرات خود پرداختند.

در پایان، جانباز علیرضا نوروزی قلم به دست شد و با هنر خود، دوستان را به فیض رسانید…

 

حاضران در این نشست عبارت بودند از:

  • اکبر اسماعیلی
  • قاسم یکه فلاح
  • مصطفی صدرالدینی
  • محمد حیدرپور
  • ناصر دوستی
  • حسن شاکری
  • علیرضا نوروزی
  • مرتضی سنبلی
  • سید حسن قاسمی فرد (سید قاسم)

 

در ادامه تعدادی از عکسهای این دیدار صمیمانه آورده می شود: