مزار شهدا در استان البرز

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
غلامحسین محمودی محمد صادق حاج عمران ۱۳۶۵/۶/؟ پدافندی کربلای ۲ البرز اشتهارد گلزار شهدای ام کبری و ام صغری
محمدحسن اخی مصطفی حاج عمران ۱۳۶۵/۶/۱۵ پدافندی کربلای ۲ البرز اشتهارد گلزار شهدای امامزاده کبری و ام صغری
مهدی رجبی ناصر جزیره مجنون ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ پدافندی خیبر البرز رباط کریم گلزار شهدای امامزاده عماد
نادر ملکی محمد مهران ۱۳۶۵/۴/۱۱ کربلای ۱ – مرحله اول البرز رباط کریم گلزار شهدای انجم آباد
رضا سرخیل  ولی  شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدا روستای هیو
حبیب(علیرضا) ناصر دهقان کرمعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای ایقربلاغ
قربانعلی بدرخانی سیف الله ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای بهشت رضا
عبدالله خدابنده لو عباسعلی شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای بهشت رضا
خداوردی اصفهانی یدالله ماووت- دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای بهشت زینب روستای نجم آباد
علی مهرانی حمدالله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای چندار
مهدی پارسا محرم علی مهران -قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای ایقربلاغ
حسین اصل روستا نعمت فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای تنکمان
ایرج خرم‌جاه احسان اله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای سیبستان
محسن ارغنده محمود اردوگاه کوثر ۱۳۶۵/۹/۲۹ کربلای ۴ – آموزش البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای فشند
نبی اله معدنی پور  باب اله شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای روستای هیو
علی فیروزگاه قادر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای سیبستان
محرم حجر گشت قربانعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای سیف آباد بزرگ
علیرضا سلطان پور صمدالله اردوگاه کوثر ۱۳۶۵/۹/۲۹ کربلای ۴ – آموزش البرز ساوجبلاغ گلزار شهدای فشند
رحمان کیان علی اصغر ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز ساوجبلاغ  
سید جمال قریشی سید جلال مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ – برغان گلزار شهدای برغان
سید علی اصغر قریشی محمد شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز ساوجبلاغ – برغان گلزار شهدای برغان
سهراب کیا حجت اله مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ – برغان گلزار شهدای روستای برغان
علی کیا روستا  ایمانعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ – سیف آباد بزرگ گلزار شهدای سیف آباد بزرگ
قربان امین پور صادق جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز ساوجبلاغ – گلسار گلزار شهدای روستای سیف آباد خالصه
محمد امین پور کاظم فاو ۱۳۶۵/۱/۲۶ پدافندی فاو البرز ساوجبلاغ – گلسار گلزار شهدای روستای سیف آباد خالصه
اسدالله خوشه گیر صفت الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز ساوجبلاغ – گلسار گلزار شهدای روستای سیف آباد خالصه
علی کوه خیل محمد رضا شلمچه-جاده رضوی ۱۳۶۷/۵/۳ دفاع سراسری البرز ساوجبلاغ – گلسار گلزار شهدای روستای سیف آباد خالصه
رحیم برقی کریم شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ کربلای ۵ البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
اصغر حیدرخانی علی شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
رضا شهرانی اکبر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله اول البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
خدابخش ایمانی درویش شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
رجبعلی طارمی غیبعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
ولی الله محمدی  حبیب اله شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ تکمیلی کربلای ۵ البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
علیرضا مرزبان صدیق حیدر علی شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
سید اسلام موسوی سید سجاد شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
محمد همتی سیاف علی مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم البرز شهر قدس گلزار شهدای بهشت فاطمه
فرامرز (داود) سخایی پور خالق ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۶ تکمیلی نصر ۴ البرز شهر قدس گلزار شهدای شهر قدس
امرالله بابابزرگی عزیزمراد جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
سید اکبر عبدی سید عبدالله ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
حسن قهرمانی محمد جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
محسن کیانی حسن ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
حسن محمدی حسینعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز شهریار گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
خانعلی راهی سلطانعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ البرز شهریار گلزار شهدای حاجر خاتون
علی بختیاری رشید شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز شهریار گلزار شهدای عباس آباد کرشته
امیر فتاح زاده نورالله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز شهریار گلزار شهدای مهرانشهر
محمود رضاپورنصرآباد علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز شهریار – شاهدشهر گلزار شهدای شهید آباد
بهمن باقچی غلامحسن جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز شهریار – وحیدیه گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
الله یار دکامی غلام علی جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز شهریار – وحیدیه گلزار شهدای امامزاده اسماعیل
رضا معصومی جواد جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز شهریار – وحیدیه گلزار شهدای امامزاده قاسم
مهدی تراب اقدامی محمد فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء البرز شهریار – وحیدیه گلزار شهدای بوکه
سید عبدالمطلب افتخاری  سید احمد شرهانی ۱۳۶۵/۲/۲۳ شرهانی البرز طالقان گلزار شهدای روستای پراچان
محمدباقر آقا احمدی ابوطالب ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ البرز طالقان گلزار شهدای روستای دیزان
سید محمود اعتصامی محمد علی جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج جاویدالاثر
عباس افشار رضائی محمدعلی ماووت- دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ البرز کرج جاویدالاثر
مهدی حاج قاسمی محمد شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج جاویدالاثر
مسعود حسنی محسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج جاویدالاثر
سید زکریا سید میرزایی سید احسان شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج جاویدالاثر
ابوالفضل میرحسینی کاظم جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج جاویدالاثر
سید محمد میربزرگی سید آقاجان جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج جاویدالاثر
مهدی نیلی غلامرضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج جاویدالاثر
سید حمید دهقانی اکبر مهران ۱۳۶۵/۴/۱۰ کربلای ۱ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
داوود علی بیگ وردی محمد حسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
سلمان ترابی ابراهیم شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۵ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
بهرامعلی خوشنامی فتح الله ماووت- دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
حسن قاسمی نژاد احمد شمال پادگان حمید ۱۳۶۷/۵/۱ دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
محمد محمدی همدانی خلیل شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
علی اصغر مسلمی علی جان ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده طاهر
محمد باقر آقایی جهانگیر سردشت ۱۳۶۶/۴/۱ نصر ۵ – شناسایی البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علیرضا آملی غلامحسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حسین احدی یوسفعلی جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی محمد اخلاص مند قاسم شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ابوالفضل اسفندیاری مشهدی اصغر شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۵ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی اسفندیاری غلام شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
اصغر اسکندری حسین مهران ۱۳۶۵/۴/۱۰ کربلای ۱ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید علی محمد اعتصامی عبدالله ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید مصطفی اعتصامی عبدالرسول ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
اسماعیل افشار فرهاد شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ابراهیم اکبریان حفظ الله ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حشمت الله اکبریان لفظ الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
نقدعلی الیاسی سلیمان شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حسین ایزدبین ناصر شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
روح الله بابابزرگی عزیز مراد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد بابالو حسینعلی شلمچه ۱۳۶۷/۵/۳ دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی برخورداری عین اله جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد بیگی محمود شلمچه ۱۳۶۷/۵/۳ دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مسعود پناهی محمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
رجبعلی پهلوانی سلمان جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
عباس پیغامی نسب عزیز ماووت- شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ضیغام تمجیدی جزیمق حمید شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حمید جهانبخش عبدالله ماووت- شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
خسرو چپردار  نصرت اله شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد چپردار قدرت اله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید رسول حسینی منش اسماعیل شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمدیار حیدری بلور آقایار جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
نعمت الله حیدری مقدم موسی مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
جعفر خادمی علی شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۷ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی خراسانی ابوالفضل شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/؟ کربلای ۵ – مرحله ؟ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
غلامعلی خوشبخت حسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
عبدالحسین داستان حیدر ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمدرضا دهقانی مهدی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ایوب ذوقی یعقوب شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
احمد رستمی بابا حسن شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سعید رضایی نیری عباس شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
عباس روزبهانی مرتضی ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
جواد رهبر دهقان ماشاالله مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمود زمانیان نجف آباد حسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
عبدالله سبزعلی‌پور ملک مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مهدی سرپاس موسی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
خسرو سهیمی نصرت الله شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مسعود شجاعی یونس شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
منصور صادقپور یداله شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مصطفی صادقی غلامرضا ماووت-دوقلو ۱۳۶۶/۴/۱۵ تکمیلی نصر ۴ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
احمد صالحی اسمعیل گاوری عسگر ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمدابراهیم طالبی علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی اصغر طالبی متین احمد شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
نبی الله عباسی مقصود جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
منصور عباسی کیان محمدجعفر شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مهدی عشیری بشیر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
کامران (عباس) علی حسین زاده قربانعلی فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
پرویز فرمانی تکلاته علی اکبر جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حسین فریدونی محمد حسین ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد فلاح عزیزاله شلمچه-جاده رضوی ۱۳۶۷/۵/۳ دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
بایرام‌علی قره داغی احمد شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۶ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید مجید کاظمی اسماعیل شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سعید کربلایی صالح اصغر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ابوالقاسم کشمیری اسفندآبادی  الیاس شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
نبی الله کمالی دهقان ذبیح الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سعید کناری عبدالعزیز شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۵ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
الله کرم کولیوند علی شلمپه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مهدی ماهوت فروش‌ها غلامرضا فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی محمدی تیمور شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
جوانشیر(غلام‌عباس) محمدی فرهاد جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
مسلم محمدی موسی شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
اسماعیل مسلمی بی هندی منصور جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حاج مراد معارف وند حسین مراد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
محمد معارف وند حسین مراد شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حسین مولایی صفرعلی مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
منصور مهدی محمود شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
میر امیر میرحبیبی سید آیت الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
وحید ناحی محمد مهران موجود نیست کربلای ۱ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید مصطفی حسینی رنانی سید حسن شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
سید قوام صفی خانی میر مطلب ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
حمیدرضا مشایخی آهنگران حسین جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
یوسف بچه خورشید( خورشیدی) اسلام فاو ۱۳۶۵/۱/؟ پدافندی فاو البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
علی ثناجو ولی اله شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۴ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای بی بی سکینه
علی اکبر صفری عباس شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای بی بی سکینه
رضا ابوالحسنی اسکندر جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای بیلقان
محسن ایوبی علی حسین سردشت ۱۳۶۶/۴/۱ نصر ۵ – شناسایی البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
محمدرضا پلنگ زاده ابراهیم شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۴ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
حسین حاجی قاسمی حبیب جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
مهدی حسین رودباری پرویز شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
غلامعلی ساجدی شعبان شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۰۵ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
حمیدرضا شادلو غلامرضا شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
محمد شادمهر رمضان شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
احمد فاتحی لطفعلی ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
محمود زارع بنادکوکی حسین جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای چهارصددستگاه
حسین عبدالمالکی نورمراد مهران ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ البرز کرج گلزار شهدای حاجی آباد
علی میرالی احمد شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای حاجی آباد
احمد وقفی پناه علی پناه جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج گلزار شهدای حاجی آباد
حسین پهلوانی حیدرعلی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج گلزار شهدای روستای کندر
پرویز اسکندری علی حسین شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای کلاک بالا
عبدالله رضاقلی امان الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج گلزار شهدای کلاک بالا
مجید شمشیری محمود شلمچه-جاده رضوی ۱۳۶۷/۵/۳ دفاع سراسری البرز کرج گلزار شهدای کلاک بالا
مهدی عین اللهی محمد تقی ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج گلزارشهدای چهارصددستگاه
علیرضا خراسانی علی اصغر شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج گلزرا شهدای امام زاده محمد
شهرام محمدی محمد شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج  
ابوالفضل رفیعی حبیب الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج – حصار گلزار شهدای حصار
محمدعلی مصطفایی وجیه الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ تکمیلی کربلای ۵ البرز کرج – حصار گلزارشهدای حصار
محمد آقاخانی عباس علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدا بی بی سکینه
علیرضا احمدوند محمد شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۴ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
رضا بابایی علی اصغر شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
قربانعلی (سعید) بورقی مرتضی فاو ۱۳۶۵/۲/۶ پدافندی فاو البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
جهانبخش بیات جهانشاه فاو ۱۳۶۵/۱/۲۵ پدافندی فاو البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
وحید بیات مردان ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
یوسف علی جلالی قربان ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
مهدی طالبی پور غلامحسین شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
منصور غفوری قنبر علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۱/۴ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
نیاز علی فتحی حیدر شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
نبی الله فرهودی روح الله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
محمد کولیوند لطیف شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
کریم مهر نظری حسین جزیره ام الرصاص ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ والفجر ۸ البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
حسن میرآخوری موجود نیست ماووت-قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
علی محمد نعمتی مهراب علی شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۴ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه
نادعلی طلعتی مردعلی فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء البرز کرج – ماهدشت گلزاره شهدای بی بی سکینه
محمدرضا بورقی علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ کربلای ۵ – مرحله اول البرز گرمدره گلزار شهدای بهشت سادات
امرالله دادخواه عسگرانی نورالله شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز گرمدره گلزار شهدای بهشت سادات
داوود محسنی دره بیدی ابوالفضل شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز گرمدره گلزار شهدای بهشت سادات
علی اکبر واعظ عسگر شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز گرمدره گلزار شهدای بهشت سادات
محمدحسن کولیوند علی پاشا شلمچه-شلحه صالحیه ۱۳۶۵/۱۱/۳ کربلای ۵ – مرحله سوم البرز ماهدشت بی بی سکینه
احمد زرعی کار میرزا حسین ماووت-شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ البرز ملارد گلزار شهدای صفا دشت
صفرعلی وحیدی سلطانعلی شلمچه ۱۳۶۶/۱/۱۸ کربلای ۸ البرز ملارد گلزار شهدای ملارد
افضل خسرو چوپان بهرام  شلمچه ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تکمیلی کربلای ۵ البرز نظرآباد گلزار شهدای بهشت رضا
مرتضی زرنانی محرمعلی فکه ۱۳۶۵/۲/۱۳ سیدالشهداء البرز نظرآباد گلزار شهدای بهشت رضا
ابراهیم خلج محمود ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز نظرآباد گلزار شهدای حاجی آباد
محرمعلی نجفی محمد علی شلمچه ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ کربلای ۵ – مرحله دوم البرز نظرآباد گلزار شهدای سید جمال الدین
حسن مامانی بشیر ماووت- قمیش ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ بیت المقدس ۲ البرز نظرآباد گلزار شهدای فخر ایران
نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
فرزاد (محمد) فرهنگ فلاح غلامرضا شلمچه ۱۳۶۷/۵/۱ دفاع سراسری البرز ساوجبلاغ سیف آباد خالصه
احمد امین پور کاظم شلمچه ۱۳۶۷/۵/۱۳ نصر ۴ البرز کرج هشتگرد – سیف آباد خالصه
محمد بیگی محمود ماووت ۱۳۶۶/۱۱/۱ بیت المقدس ۲ البرز کرج امامزاده محمد
پرویز جمشیدی صدرالله شلمچه ۱۳۶۶/۱/۲۱ کربلای ۸ البرز کرج امامزاده محمد
پناهعلی رفیعی نادعلی شلمچه ۱۳۶۶/۱/۵ کربلای ۵ / کربلای ۸ البرز کرج امامزاده محمد
علی اصغر صدیقیان حسن ارتفاعات شیخ محمد ۱۳۶۷/۲/۲۶ بیت المقدس ۶ البرز کرج گلزار شهدای امامزاده محمد
ابراهیم عبدالملکی خداداد   ۱۳۶۷/۱/۴ والفجر ۱۰ البرز کرج امامزاده محمد
عبدالرزاق علی‌شیری سبحان فاو ۱۳۶۴/۱۲/۱ والفجر ۸ البرز کرج امامزاده محمد
محمدباقر مجرم محمد حسین ماووت بهمن۶۶ / خرداد۶۷ بیت المقدس ۲ البرز کرج امامزاده محمد
جعفر محمدی جواد شلمچه ۱۳۶۶/۱/۲۳ کربلای ۸ البرز کرج امامزاده محمد
علی نصرتی اکبر شلمچه ۱۳۶۶/۱/۴ کربلای ۵ البرز کرج امامزاده محمد
حاج علی گروسی غلامعلی فاو ۱۳۶۵/۱/۷ والفجر ۸ البرز کرج – ماهدشت گلزار شهدای بی بی سکینه