مزار شهدا در استان لرستان

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار
محمدعلی پرستار سلطانعلی مهران- قلاویزان ۱۳۶۵/۴/۱۷ کربلای ۱ – مرحله دوم لرستان الیگودرز گلزار شهدای دوزان شهر