شهید مرتضی احمدتبار بائی


شناسه


نام: مرتضی

نام خانوادگی: احمدتبار بائی

نام پدر: قربانعلی

تاریخ تولد: ۲۰ آبان ۱۳۴۷

محل تولد: مازندران – شهر بندپی غربی – روستای شهیدآباد

تاریخ شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴

محل شهادت: جزیره ام الرصاص

عملیات: والفجر ۸

یگان: لشکر ۱۰ سیدالشهدا – گردان علی اکبر

بدون مزار – جاویدالاثر

 

 


تصاویر


وصیتنامه شهید مرتضی احمدتبار بائی