جا مانده…

خاطره حاج اکبر اسماعیلی درباره مرحوم حسن ابراهیمی (مداح گردان)     حدودا ۴ سال پیش بود که به اتفاق خانواده، به قصد زیارت، عازم مشهد مقدس شدیم. روزی که قرار بود حرکت کنیم، کارهایمان کمی تداخل پیدا کرد. قرار شد ما برویم فرودگاه و پسر کوچکم هم وقتی کارش انجام شد، بیاید؛ اما… او … ادامه خواندن جا مانده…