رفیق نیمه‌راه نیستم

درباره شهید محمد آقاخانی

 

به او گفتم : محمد جان، تو که آموزش غواصی درستی ندیدی. از شنا خوشت نمیاد و از آب میترسی، خب نمیخواد با بچه ها بزنی به آب! بمون، وقتی که خط شکست، با قایق به علیرضا ملحق شو.

گفت: من پیک علیرضام. نمیتونم نیمه راه ولش کنم. میخوام کنارش باشم.

 

آخرین بار که دیدمشان؛ با هم کنار کانال خوابیده بودند و یک پتو هم مشترک رویشان کشیده بودند و غرق خواب…

 

علیرضا آملی (فرمانده گروهان نصر گردان علی اکبر علیه السلام) که شهید شد، از محمد خبری نبود!

مدتی بعد پیدایش کردند؛

زیر آب بود!

نزدیک همانجایی که علیرضا شهید شده بود.

روی حرفش ایستاده بود؛ نگذاشته بود علیرضا تنها بماند…

 

شهید محمد آقاخانی و سردار شهید علیرضا آملی روز ۱۹ دیماه ۱۳۶۵ در نخستین ساعات عملیات کربلای ۵ به معراج رفتند.

 

منبع: وبلاگ الوارثین

http://www.alvaresin.com/%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C/

 

شهیدان سید جمال قریشی – آملی – آقاخانی