معرفی کتاب “قصه های واقعی از مردان واقعی”

به پیشنهاد و همت حاج سعید مومنی؛ رزمندۀ فعال گردان حضرت علی اکبر علیه السلام، بخش معرفی کتب مربوط به شهدا و رزمندگان این گردان در سایت قرار گرفت.

فراخوان کتاب دفاع مقدس – گردان حضرت علی اکبر علیه السلام

کتاب رئیس بازی

  • عنوان کتاب: رئیس بازی (از مجموعۀ قصه های واقعی از مردان واقعی)
  • موضوع: روایت کودکانۀ داستانی واقعی از زندگی شهید حاج شعبان نصیری
  • نویسندگان: زینب سوداچی و طیبه مهران پور

 

خرید کتاب