چون کوه

شهید علی قربانی

به روایت جانباز مجید رضاییان

 

جانباز مجید رضاییان

علی قربانی اصالتا اهل کوهستانهای منطقه فیروزکوه بود.

به راستی که او همچون کوه؛ پر صلابت و دلاور بود.

او؛ معاون فرمانده گروهان نصر (شهید علیرضا آملی) بود و گروهان نصر هم، حکم گروهان ۱ گردان علی اکبر را داشت.

 

چهره ای که از علی قربانی در ذهن نیروهای گردان علی اکبر نقش بسته: یک فرمانده دلاور و یک رزم‌آور شجاع بود. در عرصه های مختلف وارد می شد و مسئولیتی را که در هدایت نیروها به عهده می گرفت، به خوبی ایفا می کرد. به خوبی بچه ها را سازماندهی می کرد و آنها را در مواضعشان آرایش می داد.

درایت، تدبیر، شجاعت و رزمندگی علی قربانی مورد تایید و باور همه ی بچه های گروهان بود.

او در انجام کار، خیلی جدی بود و رودربایستی و تعارف نداشت.

قلب رئوفی داشت اما در جایی که لازم بود خیلی قاطعانه برخورد می کرد.

چهره اش جدی بود اما به وقتش اهل مزاح هم بود.

در جمع دوستان خودمانی، شوخی هم می کرد اما هنگام عملیات و کار نظامی، خیلی جدی و شجاع و دلاور بود. در یکی از عملیاتها توانسته بود یک نفربر دشمن را به غنیمت بگیرد و به خط خودی بازگرداند.

 

وقتی که قرار به عملیات در مهران شد، بعد از آزادسازی مهران برگشتیم به اردوگاه عشق حسین.

و علی قربانی به عشق حسین برای مرحله دوم عملیات هم آمد و ارتفاعات قلاویزان؛ شد قربانگاه او…

او در هفدهمین روز تابستان ۱۳۶۵ به دیدار سرور شهیدان رفت…

شهید علی قربانی