شهید سید محمد میربزرگی


شناسه


نام: سید محمد

نام خانوادگی: میربزرگی

نام پدر: سید آقا جان

تاریخ تولد: ۲۶ شهریور ۳۴۶

محل تولد: کرج – روستای سیاهکلان

تاریخ شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴

محل شهادت: جزیره ام الرصاص

عملیات: والفجر ۸

یگان: لشکر ۱۰ سیدالشهدا – گردان علی اکبر

مزار: کرج – امامزاده محمد

 

 


تصاویر


شهید سید محمد میربزرگی
شهید سید محمد میربزرگی
شهید سید محمد میربزرگی
مزار شهید سید محمد میربزرگی
تابلوی شهید سید محمد میربزرگی