تنهای تنها…

دلنوشته برادر “مجتبی شوشتری” برای “شهید علیرضا دره باغی”   روزی که خبر شهادت محسن ایوبی و باقر آقائی عزیز را آوردند، من تازه از توجیه خط برگشته بودم. با علی و میثم سر گذاشتیم به کوههای روبرو و یک دل سیر گریه کردیم… وقتی حالمان جا آمد، علی که انگار خبر از جای دیگری … ادامه خواندن تنهای تنها…