ماسک دو منظوره!

خاطره برادر “محمود روشن”

درباره “شهید ابوالفضل رفیعی”

 

محمود روشن

 

بعضی از بچه‌ها حتی در عملیات هم برای بالا بردن روحیۀ نیروها دست از شوخی برنمی‌داشتند.

بعضی وقت‌ها آن‌قدر شاد بودیم که فراموش می‌کردیم ممکن است در عملیات بعدی تعدادی از این دسته‌گل‌های پاکِ بسیجی را از دست بدهیم.

 

ماسک شیمیایی؛ علاوه بر آن که ابزاری برای محافظت در برابر حملات شیمیایی دشمن بود، تبدیل شده بود به ابزاری برای شوخی و خندۀ بچه‌ها!…

مثلاً ابوالفضل رفیعی ماسک شیمیایی با آن فیلتر بلند و بدقواره‌اش را به صورتش می‌زد و به صف دستشویی می‌رفت و وقتی از او می‌پرسیدند چرا با ماسک آمده‌ای دستشویی، او به‌شوخی می‌گفت: «تو دستشویی گاز شیمیایی زدن و احتمال خفگی با گاز وجود داره!»

رفیعی با این کارش کلی موجب خندۀ بچه‌ها می‌شد.

منبع صفحه ۲۶۶ کتاب اعزامی از شهر ری؛ نویسنده محمود روشن

شهید ابوالفضل رفیعی

شهید ابوالفضل رفیعی