شهید حسن قهرمانی


شناسه


نام: حسن

نام خانوادگی: قهرمانی

نام پدر: محمد

تاریخ شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴

محل شهادت: جزیره ام الرصاص

عملیات: والفجر ۸

یگان: لشکر ۱۰ سیدالشهدا – گردان علی اکبر