شهید جواد سلیمی


شناسه


نام: جواد

نام خانوادگی: سلیمی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: ۱۴ تیر ۱۳۴۷

محل تولد: تهران

سن: ۱۷ سال

تاریخ شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴

محل شهادت: جزیره ام الرصاص

عملیات: والفجر ۸

یگان: لشکر ۱۰ سیدالشهدا – گردان علی اکبر