شهید رضا معصومی


شناسه


نام: رضا

نام خانوادگی: معصومی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: ۲۰ دی ۱۳۴۴

محل تولد: تهران

سن: ۲۰ سال

تاریخ شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴

محل شهادت: جزیره ام الرصاص

عملیات: والفجر ۸

یگان: لشکر ۱۰ سیدالشهدا – گردان علی اکبر

مزار: امامزاده قاسم – قطعه ۱ ردیف ۱ شماره ۲۵