دوازدهمین سالگرد شهدای گردان – ۱۳۷۹

دوازدهمین سالگرد شهدا؛ سال ۱۳۷۹ در شهر تهران برگزار شد.

 

محل برگزاری:

حسینیه جماران

 

زمان برگزاری:

دوازدهمین روز از دوازدهمین ماه ۱۳۷۹

 

از رزمندگان عزیز تقاضا می شود

هر کسی که

عکس 

فیلم

خاطره 

یا اطلاعاتی از مدعوین این مراسم دارد،

جهت انتشار، در اختیار سایت گردان قرار دهد.