معرفی کتاب “جنگ در مرخصی”

به پیشنهاد و همت حاج سعید مومنی؛ رزمندۀ فعال گردان حضرت علی اکبر علیه السلام، بخش معرفی کتب مربوط به شهدا و رزمندگان این گردان در سایت قرار گرفت.

کتاب جنگ در مرخصی

  • عنوان کتاب: جنگ در مرخصی
  • موضوع: سردار شهید رضا ابوالحسنی
  • نویسندگان: صادق عباسی ولدی – محمدحسین عباسی ولدی
  • انتشارات: شهید کاظمی

 

 

خرید کتاب