گاه شمار آبان‌ماه

آبان‌ماه سال ۶۴

زمان شرح واقعه
۱ آبان ۱۳۶۴ چهارشنبه، ورود در حالی که هنوز گردان در پدافندی جزیره بود نیروهای اعزامی از تهران ۶۴/۷/۱۰ و کرج ۶۴/۸/۱ به پادگان دوکوهه رسید و حدود صد نفر به گردان اختصاص یافت. از جمله نیروهای اعزامی می‌توان به شهیدان مسلم اسدی، حسین ظهوریان، امیر علیزاده، مجید آرمیون، جلال شاکری و… اشاره کرد
معرفی جواد رهبر دهقان به عنوان فرمانده گروهان ایثار، حمید پارسا فرمانده گروهان جهاد، حسن تاجیک فرمانده گروهان شهادت که در ساختمان قمربنی هاشم دو کوهه مستقر بودند. شهید حاج علی گروسی از فرماندهان دلاور جنگ به گردان پیوست.
۸ آبان ۱۳۶۴ چهارشنبه، ورود گردان به اردوگاه روبروی دوکوهه به نام موقعیت شهید گلکار
۱۹ آبان ۱۳۶۴ نیروهای قدیمی گردان از پدافندی جزیره مجنون بازگشته و به نیروهای جدیدالورود در اردوگاه روبروی دوکوهه ملحق شدند و بعد از آن نیروهای پدافندی گردان به مرخصی ۱۵ روزه رفتند.

 

آبان‌ماه سال ۶۵

زمان شرح واقعه
آبان ۱۳۶۵ در اوایل آبان شب‌های متوالی مانور و رزم شبانه‌های گروهان‌ها در روبروی دو کوهه انجام می‌شد.
۱۰ آبان ۱۳۶۵ نیروهای گردان به صورت جمعی و با قطار به مرخصی رفتند.
۲۵ آبان ۱۳۶۵ نیروها از مرخصی به اردوگاه روبروی دوکوهه بازگشتند.
۲۷ آبان ۱۳۶۵ سه شنبه گردان به اردوگاه سد دز منتقل گردیده و آموزش آبی خاکی می‌دید.

 

آبان‌ماه سال ۶۶

زمان شرح واقعه
۱۵ آبان ۱۳۶۶ گردان از ماموریت پدافندی جزیره به پادگان دو کوهه باز می‌گردد.
۲۶ آبان ۱۳۶۶ امروز نیروهای گردان در اردوگاه امام علی سنندج، خبر آغاز عملیات نصر هشت را از رادیو شنیدند

 

Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments