جانباز احمد فرحزادی

 


زندگینامه


ورود ایشان به گردان در تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۶۵، هم زمان با مرحله ی سوم عملیات کربلای ۵ بود که در همین عملیات زخمی و قطع نخاع شدند.

« … خیلی مدت کمی توی گردان بودم و بعدش هم به خاطر مجروحیتم دیگه نتونستم برگردم. عضو گروهان شهادت بودم، فکر می کنم مسئول گروهانمون آقای صادقی بودن … دیگه ما رو اعزام کردن برای کمک به نیروهایی که تو مرحله اول و دوم بودن. اومدیمُ رفتیم تو منطقه بین دو جزیره، وارد اروند شدیم بعد رفتیم شلحه که دو سه روز همون جا پدافند کردیم. یه تیر غناصه مستقیم بهم خوردُ مجروح شدم و بعد هم قطع نخاع. اون موقع سوم دبیرستان بودم، هجده سالم بود. کنکور پزشکی دادم، ۶۸ رفتم دانشگاهُ و ۷۶ هم فارغ التحصیل شدم. تا ۷۹ هم تخصص خوندم و از اون موقع هم مشغولم … »

 

 


تصاویر